Opening nieuwe locatie Atlantis : op vrijdag 13 januari opende de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland , Jaap Bond de nieuwe locatie van het Atlantis Handelshuis . Hierna een presentatie van Sinzer over de voorgang van de impact-meting van Atlantis en als laatste presenteerde de studenten van InHolland hun bevindingen van een literatuurstudie in opdracht van Atlantis waarbij we onderbouwing zieken voor het thema ; voeding is medicijn . #jaapbond #gedeputeerde #provincienoordholland #greenportnhn #sinzer #impactmeten #impact #voedingalsmedicijn #diverzio #inholland

95 likes  0 comments

Share Share Share


AtlantisAtlantis