Prichádza, aby ti žehnal svojou malou rúčkou.
Prichádza, aby ti zjavil lásku nebeského Otca.
Prichádza, aby ťa voviedol do pravého blaha, svetla a pokoja.

Prichádza a už viac neodchádza.

Neboj sa, vezmi Božie dieťa do svojho náručia a nechaj sa premeniť jeho úsmevom.
Vlož svoj prst do jeho rúčky a on ho bude stískať po celý tvoj život.

Požehnané Vianoce!
#vianoce2017 #farnost #poprad #vianocneprianie

39 likes  0 comments

Share Share Share


Rímskokatolícka farnosť PopradRímskokatolícka farnosť Poprad