Kosovo Experts Group hap konkurs për praktikantë

Për të asistuar në implementimin e projekteve KoEG kërkon praktikantë për periudhë 3 mujore. Gjatë kësaj periudhe, praktikantët kanë mundësi të zhvillojnë shkathtësitë në fushën e hulumtimit shkencor dhe projekteve intervenuese. KoEG ofron një ambient pune të përshtatshëm me staf bashkëpunues.
Të interesuarit të dërgojnë CV në email adresen: info@kosovoexpertsgroup.org deri më datën 12.02.2018, ora 16:00.

7 likes  0 comments

Share Share Share


Kosovo Experts Group - KOEGKosovo Experts Group - KOEG