AUDITIE-ALERT! 28 februari en 4 maart om 19.30u! Het stuk heeft de werktitel 'FEESTJE'. Check www.flauwecult.nl voor alle info! #zofijndaterweerauditieszijn #nieuweproductie #eenstukvandonduyns #origineletitelisdejarentwintig #waarisdatfeestje #hierisdatfeestje #partytime #devoorstellingwordteenfeestje #eenfeestomtezien #eenfeestomintespelendansen #eenfeestvanherkenning #eenfeestmetveelhouse #melduallenaan

11 likes  0 comments

Share Share Share


FlauweCultFlauweCult