Nomarihina omaly ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny zon’ny mpanjifa. Ny fiakaran’ny vidim-piainana no tena nasongadina nandritra ny hetsika izay natao teny Analakely.

https://www.booknews.today/andro-maneran-tany-zon-ny-mpanjifa-fiakaran-ny-vidim-piainana/

#BookNewsMadagascar #AndroManerantanyHoAnnyZonnyMpanjifa #ZonnyMpannifa #vidimpiainana

4 likes  1 comments

Share Share Share


#booknewsmadagascar