Folo taona lasa izay, namokatra bodofotsy miisa 1 200 000
isan-taona ny SOMACOU. Ankehitriny kosa, lasa 150 000 isa
isan-taona sisa ny bodofotsy avoakany. Santionany iray
amin’ny ireo orinasa Malagasy mizaka ny tsy eran’ny ainy
ny SOMACOU noho ny afitsoky ny fampidirana entana avy
any ivelany tsy am-piheverana.

https://www.booknews.today/vonjeo-ny-orinasa-malagasy/

#BookNewsMadagascar #somacou #sim #OrinasaMalagasy #LesChroniquesDuMercredi

5 likes  1 comments

Share Share Share


#booknewsmadagascar