गावागावातील पाणीसाठयाची भूजल पातळी वाढवणे, उपलब्ध जलस्त्रोतांमधील गाळ काढून ते वापरण्यायोग्य बनविणे, नवीन कालवे खोदणे इत्यादी विविध कामे या योजनेद्वारे केली जातात. पाण्याची बचत हीच पाण्याची निर्मिती आहे, या विचारातून लोकमंगलने जलसंवर्धनासाठी उचलेले हे महत्वपूर्ण पाऊल आहे. #waterday #waterday2019 #savewater #lokmangalfoundation #donate #ngo #nongovernmentorganization

23 likes  0 comments

Share Share Share


Lokmangal FoundationLokmangal Foundation