Manentana antsika mba handinika sy hametraka ny fanabeazana ho lahara-pahamehana i Voniary anio.
Matetika mora amin’ny olon-dehibe ny manakiana ireo ankizy, tanora ankehitriny hoe « zaza ratsy taiza ? » Iza anefa no nitaiza azy ireo fa tsy ireo ray aman-dreny sy raiamandreny ireo ihany.
[...]
Ndeha ary ho ataontsika laharam-pahamehana ny fanabeazana ireo zandry sy zanaka. Ekena fa eo ny fitadiavana sy ny tsindry maro samihafa saingy tsy maintsy mikiry raha te-hanana ny soa. Ndeha hahafoy fotoana hampitana amin’ireo solofo dimbin’ny ala ny soatoavina malagasy sy ny fahendrena maha-olona.
#BookNewsMadagascar #LesChroniquesDuMercredi #Fanabeazana

https://www.booknews.today/zaza-ratsy-taiza-fa-iza-no-nitaiza/ ©Pixabay

8 likes  0 comments

Share Share Share


#booknewsmadagascar