#کتاب #شعر : #سرشار_خیال_پنجره_از_نگاه #منتشر شد.

#شاعر : #فرشید #خیرآبادی

#نشر #فرشید_پرس این کتاب شعر #پارسی را به #بازار #فرهنگی #ایران و #جهان عرضه کرد.

#PoemBook by @Farsheed.Kheirabadi
#Publisher : @FarsheedPress
.
www.F79.ir
.
#فرشیدورد #فرشیدخیرابادی #فرشیدخیرآبادی
#iran #persian #persianbook #persianbooks #books #Farsheedvard #poem #persianpoem #iranianpoem #farsipoem

32 likes  1 comments

Share Share Share


سایت شیرینی فروشیسایت شیرینی فروشی