#کتاب #شعر : #ناگاه_ برف_باران #منتشر شد.
#شاعر : #فرشید #خیرآبادی
#نشر #فرشید_پرس این کتاب شعر #پارسی را به #بازار #فرهنگی #ایران و #جهان عرضه کرد.
#Book Name : #Unaware #Snowing
#PoemBook by @Farsheed.Kheirabadi
#Publisher : @FarsheedPress
.
www.F79.ir
.
#فرشیدورد #فرشیدخیرابادی #فرشیدخیرآبادی
#iran #persian #persianbook #persianbooks #books #poem #persianpoem

39 likes  2 comments

Share Share Share


سایت شیرینی فروشیسایت شیرینی فروشی