#کتاب #شعر : #درخت_وهم #منتشر شد.

#شاعر : #فرشید #خیرآبادی

#نشر #فرشید_پرس این کتاب شعر #پارسی را به #بازار #فرهنگی #ایران و #جهان عرضه کرد.

#Book Name : #illusion #tree
#PoemBook by @Farsheed.Kheirabadi
#Publisher : @FarsheedPress
.
www.F79.ir
.
#فرشیدورد #فرشیدخیرابادی #فرشیدخیرآبادی
#iran #persian #persianbook #persianbooks #books #Farsheedvard #poem

33 likes  2 comments

Share Share Share


سایت شیرینی فروشیسایت شیرینی فروشی