#کتاب #عکس : #عکاسی از #محصول برای #تبلیغات #منتشر شد.
#نویسنده : #فرشید #خیرآبادی
#نشر #فرشید_پرس این #فتوبوک را به #بازار #فرهنگی #ایران و #جهان عرضه کرد.

#Book Name : #product #photography for #advertising
#PhotoBook by @Farsheed.Kheirabadi
#Publisher : @FarsheedPress
.
www.F79.ir
.
#فرشیدورد #فرشیدخیرابادی #فرشیدخیرآبادی
#photogram #photobooks #Farsheedvard #photo

28 likes  0 comments

Share Share Share


سایت شیرینی فروشیسایت شیرینی فروشی