Brein Wekker (Brain Alarm)

Brein Wekker (Brain Alarm) Follow

Brein wekkende informatie over allerlei onderwerpen. / Brain Alarming information about various subjects. Also take a look at 'goodolddutch'

http://breinwekker.nl/

53 Followers  57 Follow

Share Share Share

Emma Clarke is considered the first colored / black female football player. She made her debut in 1895 at the British Ladies Football Club. She sometimes acted as a keeper, but was normally an outfield player (right wing). She was described in the press as "the fleet-footed dark girl on the right wing". Her sister Jane was also a footballer.

Emma Clarke wordt beschouwd als de eerste gekleurde/zwarte voetbalster. Ze maakte haar debuut in 1895 bij de British Ladies Football Club. Ze fungeerde soms als keeper, maar was meestal een buitenspeler (rechtsbuiten). Ze werd in de pers o.a. beschreven als ''Het lichtvoetige donkere meisje op de rechtervleugel". Haar zus Jane was ook een voetbalster.
#football #soccer #womenssoccer #womensfootball #womenssports #sports #women #blackwomen #feminism #history #blackhistory #UK #England #voetbal #vrouwenvoetbal #sport #vrouwen #geschiedenis #feminisme #Engeland
In 1978 the world's first gay doll came out in the US. The arrival of 'Gay Bob', as the doll was called, caused a lot of controversy. There was also a manifesto included, which stated, among other things, “Gay people are no different than straight people... if everyone came ‘out of their closets’ there wouldn’t be so many angry, frustrated, frightened people.” The box in which it was packed had the appearance of a closet.

In 1978 kwam in de VS 's werelds eerste pop op de markt die openlijk homoseksueel was. De komst van 'Gay Bob', zoals de pop heette, zorgde voor veel controverse. Er zat ook een verklaring bijgesloten, hierin stond onder andere: "Gays zijn niet anders dan hetero's. Als iedereen uit de kast zou komen, zouden er niet zoveel boze, gefrustreerde, bange mensen zijn." De doos waarin hij verpakt was, had het uiterlijk van een kast. 
#history #lhbtq #lgbt #lgbtq #lgbtqpride #pride #gay #homosexuality #toys #dolls #funny #humor #geschiedenis #speelgoed #poppen #grappig
Redoshi, also known as Sally Smith, was the last survivor of the Transatlantic slave trade between Africa and the United States. Redoshi was captured at the age of 12 and shipped to the United States in 1860 on the last slave ship Clotilda. Here she can be seen on film footage from 1938.

Redoshi, ook wel bekend als Sally Smith, was de laatste overlevende van de Trans-Atlantische slavenhandel tussen Afrika en de Verenigde Staten. Redoshi werd op 12-jarige leeftijd gevangen genomen en in 1860 op het laatste slavenschip Clotilda naar de Verenigde Staten verscheept. Hier is ze op filmbeelden uit 1938 te zien. 
#science #history #facts #slavery #ship #USA #Africa #blackhistory #blackarchives #women #film #video #wetenschap #geschiedenis #historie #weetjes #feitjes #slavernij #VS #Amerika #Afrika #schip #slavernijverleden  #vrouwen #redoshi #clotilda #courageous
On this Mother's Day a watercolor painting of the Japanese artist Uemura Shōen: 'Mother and Child' (1934)

In verband met Moederdag dit waterverfschilderij 'Moeder met kind' (1934)
 van de Japanse kunstenares 
Uemura Shōen.
#geschiedenis #kunstgeschiedenis #kunst #cultuur #moederdag #vrouwen #kinderen #Japan #Azië #history #arthistory #art #mothersday #women #children #kids #Asia
Today, May 2, the famous artist Leonardo da Vinci died 500 years ago. This is the first known painting by Da Vinci. He made this work together with his teacher Andrea del Verrocchio, it is called 'The Annunciation'. Vandaag 2 mei is het de vijfhonderdste sterfdag van de beroemde Italiaanse kunstenaar Leonardo da Vinci. Dit is het eerst bekende schilderij van Da Vinci. Dit werk heeft hij samen met zijn leermeester Andrea del Verrocchio gemaakt, het heet 'De Annunciatie' (1472–1475). #geschiedenis #kunst #cultuur #Italië #leonardodavinci #davinci #religie #christendom #history #art #culture #religion #christianity #Italy
Een Zweedse paaskaart van de Zweedse kunstenares Adèle Söderberg (1880-1916): Rolig Påsk (Vrolijk Pasen)

A Swedish Easter card from the Swedish artist Adèle Söderberg (1880-1916): Rolig Påsk (Happy Easter)

#pasen #paasvakantie #lente #voorjaar #grappig #geschiedenis #kunst #cultuur #easter #eastergreetings #spring #funny #humor #vintage #history #art #culture
Een Canadese paaskaart uit 1906: A Happy Easter (Een Vrolijk Pasen). #pasen #paaseieren #paashaas #lente #voorjaar #konijn #dieren #huisdieren #grappig #schattig #geschiedenis #kunst #cultuur #fotografie #easter #easteregg #easterbunny #spring #bunny #rabbit #pet #animal #cute #funny #humor #vintage #history #art #culture #photography
Door de eeuwen heen is de Bijbelse figuur Maria Magdalena in de westerse christelijke kunst en volksverhalen vaak onterecht neergezet als een berouwvolle of boetvaardige prostituee. Ze werd veelal met (hele lange) losse haren, soms behaard en/of halfnaakt afgebeeld, toentertijd symbolen voor een slecht en losbandig leven.
Lees hier meer:
https://breinwekker.blogspot.com/2018/03/maria-magdalena-geen-boetvaardige-prostituee-maar-apostel-der-apostelen.html

Throughout the centuries in Western Christian art and folk tales  the Biblical figure of Mary Magdalene has often been injustly portrayed as a repentant or penitent prostitute. She was often depicted with (very long) loose hair, sometimes with a lot of body hair / or half-naked, symbols of a bad and loose life at the time.
#geschiedenis #kunst #cultuur #religie #christendom #bijbel #pasen #passie #maria #mariamagdalena #vrouwen #vrijdag #goedevrijdag #history #art #culture #religion #christianity #bible #easter #passion #thepassion #mary #marymagdalene #women #friday #goodfriday
Dit schilderij heet 'Het Laatste Avondmaal' door de Italiaanse kunstenaar Leonardo da Vinci. Vandaag 15 april is het Da Vinci's geboortedag en dit jaar is het 500 jaar geleden dat hij stierf.

This is the painting 'The last Supper' by the Italian artist Leonardo da Vinci. Today, April 15, is Leonardo da Vinci's birthday and this year 2019 marks the 500th anniversary of Leonardo's death.
#geschiedenis #kunst #cultuur #Italië #religie #christendom #schilderij #pasen #laatsteavondmaal #wittedonderdag #history #art #culture #Italy #religion #christianity #painting #leonardodavinci #davinci #easter #holythursday #lastsupper
Keizer Xuande (1398-1435) was de vijfde keizer van China uit de Mingdynastie die regeerde van 1425 tot 1435. Keizer Xuande was een liefhebber van poëzie en literatuur en was een talentvolle kunstenaar, vooral goed in het schilderen van dieren. Deze handrol heet 'Spelende Gibbons' en is rond 1427 gemaakt. 
The Xuande Emperor (1398-1435) was the fifth emperor of China of the Ming dynasty who ruled from 1425 to 1435. Emperor Xuande was a lover of poetry and literature and a talented artist, particularly skilled at painting animals. This handscroll is called 'Gibbons at play' and was made around 1427.#geschiedenis #kunst #cultuur #natuur #dieren #apen #gibbons #China #Azië #history #art #culture #nature #animals #apes #monkeys #Asia
Op deze afbeelding is de Codex Hammurabi te zien, het oudste wetboek, hierin wordt melding gemaakt van leningen met rente. De bakermat van het bankwezen stamt uit het oude Mesopotamië (3000 v. Chr.). Het bankieren bestond al voordat er geld was. Men kon zijn graan en andere grondstoffen opslaan in de tempels en koninklijke paleizen. Men ontving daar dan een ontvangstbevestiging in de vorm van een kleitablet voor. Deze ontvangstbevestiging kon ook aan derden gegeven worden om een schuld af te betalen of om de ontvangstbevestiging op de “rekening” van een ander storten. Particulieren konden hier later ook gebruik van maken. Dit leidde uiteindelijk tot wetten om dit betalingsverkeer te reguleren. Na verloop van tijd ging men over op edelmetaal, zoals goud en zilver.

On this image you can see the Code Hammurabi, the oldest law which mentions loans with interest. Ancient Mesopotamia  was the birthplace of banking (3000 BC). Banking already existed before there was money. You could store your grain and other resources in the temples and royal palaces. People would receive a confirmation of receipt in the form of a clay tablet. This acknowledgment of receipt could also be given to third parties to pay off a debt or to transfer the acknowledgment to the "account" of another person. Later private individuals could also make use of this system. This eventually led to laws which regulated this payment system. After a while people switched to precious metal, such as gold and silver. 
#geschiedenis #geld #euro #goud #zilver #financiën #financieel #banken #bankieren #weekvanhetgeld #history #money #gold #silver #banking
Het Amerikaanse natuurhistorisch museum in New York (American Museum of Natural History) heeft de verschillende levensfases van de T. rex (Tyrannosaurus rex) zo wetenschappelijk en nauwkeurig mogelijk willen weergeven met modellen. Hier is te zien hoe een T. rex baby er uitzag.

The American Museum of Natural History in New York has made models of the different life stages of the T. rex (Tyrannosaurus rex) as accurately as possible. Here you can see what a T. rex baby looked like.

#wetenschap #geschiedenis #archeologie #paleontologie #prehistorie #dinosaurus #science #history #archeology #paleontology #prehistoric #dinosaurs #tyrannosaurus #trex #baby #museum #NY #newyork #gif