آموزش آنلاین زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی Follow

#آموزش_آنلاین_زبان_انگلیسی
#آیلتس, #تافل, #زبان_تجاری, #زبان_عمومی, #مکالمه, #گرامرزبان, ... برای کلیه سطوح

http://www.elearne.com/

12,215 Followers  5,430 Follow

Share Share Share

کاربردهای زمان "گذشته بعید."
#english #ielts #toefl #past_perfect #elearne #tense #grammar #زبان #آموزشگاه #ایلرنی #مجازی #گرامر #آیلتس #تافل #گذشته
کاربردهای زمان "آینده استمراری."
#english #grammar #future_continuous #ielts #toefl #elearne گرامر #زمان #زبان #آیلتس #تافل #مجازی #ایلرنی #آینده_استمراری
کاربرد های زمان "حال استمراری."
#elearne #english #IELTS #toefl #زمان #زبان #آموزشگاه #آیلتس #تافل #ایلرنی
کاربردهای زمان "گذشته استمراری."
#english #elearne #ielts #toefl #tense #past_continuous #grammar #تافل #آیلتس #آموزشگاه #ایلرنی #گرامر #زبان #گذشته_استمراری
عبارات کاربردی برای ظرف شستن. 
یکی از روش های بسیار کاربردی در یادگیری زبان تعریف کردن کارهایی است که در طول روز انجام می دیم مثل کارهای خونه ظرف. و هر دفعه که داریم اون کارها رو انجام می دیم انگلیسی اونها رو با خودمون مرور کنیم.
Rubber gloves: دستکش ظرف شویی 
Wipe off: تمیز کردن
Dish liquid: dishwashing detergent: مایع ظرف شویی
Rinse: با آب شستن
Dish rack: آب چکان، جا ظرفی
Dry: خشک شدن، خشک کردن
تهیه شده توسط آموزشگاه مجازی ایلرنی
اولین و قویترین آموزشگاه مجازی کشور
Www.elearne.com
📌
#ایلرنی #انگلیسی #آیلتس #تافل #گرامر #لغت #مکالمه #مجازی #آموزشگاه #موففقیت #یادگیری #زبان #elearne #english #ielts #toefl #vocabulary #grammar #dishes #learning #kitchen
کاربرد های مهم زمان "حال ساده"
#زمان #زبان#انگلیسی #آیلتس #تافل #آموزشگاه #مجازی #حال ساده#english #elearne #IELTS #toefl
ساختار زمان "گذشته ساده"
#english #elearne #grammar #tense #ielts #toefl #simple_past #انگلیسی #ایلرنی #گرامر #تافل #آیلتس #آموزشگاه #مجازی
کاربردهای Will در آینده ساده.
#english #grammar #will #elearne #ielts #toefl #future #tense #آموزشگاه #زمان #گرامر #آینده #زبان #ایلرنی #مجازی
یکی از مهمترین مشکلات یادگیری
تهیه شده توسط آموزشگاه مجازی ایلرنی
اولین و قویترین آموزشگاه مجازی کشور 
Www.elearne.com
📌📌📌📌 #ایلرنی #زبان #انگلیسی #تافل #آموزشگاه #آیلتس #گرامر #لغت #مجازی #مکالمه #english #elearne#toefl #ielts #grammar #vocabulary #learning
افعال مربوط به کلمه زیپ
Do up: بالا کشیدن زیپ
Zip me up please:زیپ لباسم رو لطفا بالا بکش
تهیه شده توسط آموزشگاه مجازی ایلرنی
اولین و قویترین آموزشگاه مجازی کشور
Www.elearne.com
📌
#ایلرنی #انگلیسی #آیلتس #تافل #گرامر #لغت #مکالمه #مجازی #آموزشگاه #موففقیت #یادگیری #زبان #elearne #english #ielts #toefl #vocabulary #grammar #zip #learning #sloppy
لغات جدید درباره لباس و لباس پوشیدن
Sloppy: شلخته
Tuck your shirt in: پیراهنت رو بزن تو شلورات
Untucked shirt: پیراهن رو انداخته
تهیه شده توسط آموزشگاه مجازی ایلرنی
اولین و قویترین آموزشگاه مجازی کشور
Www.elearne.com
📌
#ایلرنی #انگلیسی #آیلتس #تافل #گرامر #لغت #مکالمه #مجازی #آموزشگاه #موففقیت #یادگیری #زبان #elearne #english #ielts #toefl #vocabulary #grammar #learning #sloppy
لغات پر کاربرد درباره خوابیدن
Take a nap: چرت زدن
Nod off: نشسته بخواب رفتن
Oversleep: خواب ماندن
Sleep in: تا دیر وقت خوابیدن

تهیه شده در آموزشگاه مجازی 
www.elearne.com
T.me/elearne
🔸
#ایلرنی #انگلیسی #گرامر #لغت #صفت #اسم #فعل #قید #یادگیری #موفقیت #مهاجرت #مکالمه #تافل #آموزش #آموزشگاه #مجازی #آیلتس #زبان #مشاوره #english #elearne #grammar #vocabulary #noun #adjective #adverb #sleep #adjective #ielts #toefl #success