آموزش آنلاین زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی Follow

#آموزش_آنلاین_زبان_انگلیسی
#آیلتس, #تافل, #زبان_تجاری, #زبان_عمومی, #مکالمه, #گرامرزبان, ... برای کلیه سطوح

http://www.elearne.com/

22,644 Followers  5,412 Follow

Share Share Share

مسخره کردن درانگلیسی (humiliate)

To humiliate someone means to make them feel 
ashamed and embarrassed. 
I was humiliated when tripped and fell down in 
front of the whole school.

کتاب ۴۰۰۰ واژه
جلد۵
درس ۲۹
ثبت نام دوره ی جدید آنلاین زبان انگلیسی در
 آموزشگاه آنلاین
 زبان انگلیسی ایلرنی 
http://elearne.com
instagram: elearne.english
telegram:@elearne
Tel: 09010000609

#ایلرنی #انگلیسی#آسان #آیلتس #تافل #گرامر #لغت #مکالمه #مجازی #آموزشگاه #موففقیت #یادگیری #زبان#دلار #باشگاه #elearne#english #ielts #toefl #vocabulary #grammar #body#dishes #learning
دراین کلیپ به اسامی غیرقابل شمارش میپردازیم. اسامی وخوراکی هایی ‌که نمیتوان آنرا شمرد مثلا مثل یک لیوان آب یا یک پاکت شیر یایک کیسه برنج و...
تدریس استاد حمیدرضا خادمی 
با استفاده ازکتاب تاپ ناچ 
ثبت نام دوره ی جدید آنلاین زبان انگلیسی در
 آموزشگاه آنلاین
 زبان انگلیسی ایلرنی 
http://elearne.com
instagram: elearne.english
telegram:@elearne
Tel: 09010000609

#ایلرنی #انگلیسی#آسان #آیلتس #تافل #گرامر #لغت #مکالمه #مجازی #آموزشگاه #موففقیت #یادگیری #زبان#دلار #باشگاه #elearne#english #ielts #toefl #vocabulary #grammar #body#dishes #learning
متقاضی درانگلیسی
(Applicant)

An applicant is someone who writes a request to be 
considered for a job or prize. 
Lots of applicants came into the store when the job 
position became available.

کتاب ۴۰۰۰ واژه
جلد۵
درس ۲۹
ثبت نام دوره ی جدید آنلاین زبان انگلیسی در
 آموزشگاه آنلاین
 زبان انگلیسی ایلرنی 
http://elearne.com
instagram: elearne.english
telegram:@elearne
Tel: 09010000609

#ایلرنی #انگلیسی#آسان #آیلتس #تافل #گرامر #لغت #مکالمه #مجازی #آموزشگاه #موففقیت #یادگیری #زبان#دلار #باشگاه #elearne#english #ielts #toefl #vocabulary #grammar #body#dishes #learning
در این کلیپ به اسامی قابل شمارش میپردازیم میوه ها وصیفی جاتی که میتوان باانگشت آنرا شمرد ودقت میکنیم که قبل از هراسم a بیادریم یاan.
تدریس استاد حمیدرضا خادمی 
با استفاده ازکتاب تاپ ناچ 
ثبت نام دوره ی جدید آنلاین زبان انگلیسی در
 آموزشگاه آنلاین
 زبان انگلیسی ایلرنی 
http://elearne.com
instagram: elearne.english
telegram:@elearne
Tel: 09010000609

#ایلرنی #انگلیسی#آسان #آیلتس #تافل #گرامر #لغت #مکالمه #مجازی #آموزشگاه #موففقیت #یادگیری #زبان#دلار #باشگاه #elearne#english #ielts #toefl #vocabulary #grammar #body#dishes #learning
آموزش لغت بزرگواردرانگلیسی (majesty ) 
Majesty is supreme greatness or
 authority. You should address the king and queen as your majesty.
تدریس استاد حمیدرضا خادمی 
با استفاده ازکتاب تاپ ناچ 
ثبت نام دوره ی جدید آنلاین زبان انگلیسی در
 آموزشگاه آنلاین
 زبان انگلیسی ایلرنی 
http://elearne.com
instagram: elearne.english
telegram:@elearne
Tel: 09010000609

#ایلرنی #انگلیسی#آسان #آیلتس #تافل #گرامر #لغت #مکالمه #مجازی #آموزشگاه #موففقیت #یادگیری #زبان#دلار #باشگاه #elearne#english #ielts #toefl #vocabulary #grammar #body#dishes #learning
کلاس آنلاین یکشنبه چهارشنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۱ شب
شروع دوره آنلاین تاپ ناچ یک آ
از همین هفته.
ویژه افراد با سطح متوسط
آموزش مو به موی کل کتاب + اپلیکیشن موبایل+کلاس آنلاین
شهریه:۲۰۰ هزار تومان (برای آموزش کل کتاب+۱۲جلسه آنلاین)

تلفن ثبت نام:
۰۹۰۱۰۰۰۰۳۰۵
۰۹۰۱۰۰۰۰۶۰۹
تلگرام: e_learn_e
دراینجا لغاتهای مهم اوقات فراغت رایاد میگیریم ولغات  exercise که هم به ورزش کردن وهم تمرین نسبت داده میشود. 
تدریس استاد حمیدرضا خادمی 
با استفاده ازکتاب تاپ ناچ 
ثبت نام دوره ی جدید آنلاین زبان انگلیسی در
 آموزشگاه آنلاین
 زبان انگلیسی ایلرنی 
http://elearne.com
instagram: elearne.english
telegram:@elearne
Tel: 09010000609

#ایلرنی #انگلیسی#آسان #آیلتس #تافل #گرامر #لغت #مکالمه #مجازی #آموزشگاه #موففقیت #یادگیری #زبان#دلار #باشگاه #elearne#english #ielts #toefl #vocabulary #grammar #body#dishes #learning
در این کلیپ آموزشی به فعالیت های روزانه می پردازیم و فرق بین بیدار شدن و از رختخواب بلند شدن را یاد میگیریم وفرق بین اصلاح صورت معمولی باماشین ریش تراش رامی آموزیم.
 در می یابیم که آموزش زبان انگلیسی چقدر در روز بدرد میخورد برای توصیف حالات مختلف ما.

تدریس استاد حمیدرضا خادمی 
با استفاده ازکتاب تاپ ناچ 
ثبت نام دوره ی جدید آنلاین زبان انگلیسی در
 آموزشگاه آنلاین
 زبان انگلیسی ایلرنی 
http://elearne.com
instagram: elearne.english
telegram:@elearne
Tel: 09010000609

#ایلرنی #انگلیسی#آسان #آیلتس #تافل #گرامر #لغت #مکالمه #مجازی #آموزشگاه #موففقیت #یادگیری #زبان#دلار #باشگاه #elearne#english #ielts #toefl #vocabulary #grammar #body#dishes #learning
دراین کلیپ خیلی کاربردی لغات لباس ها راآموزش می بینید. که خیلی وسیع وگسترده هستند.که باآموزش موبه مو وکلیدی همیشه زبان درحافظه ت ماندگاره👌
پس هرچه زودتر باثبت نام درکلاس های آنلاین ما این زبان بسیارکاربردی ومفید رو هرچه زودتر یاد بگیرتادیرنشده😊

تدریس استاد حمیدرضا خادمی 
با استفاده ازکتاب تاپ ناچ 
ثبت نام دوره ی جدید آنلاین زبان انگلیسی در
 آموزشگاه آنلاین
 زبان انگلیسی ایلرنی 
http://elearne.com
instagram: elearne.english
telegram:@elearne
Tel: 09010000609

#ایلرنی #انگلیسی#آسان #آیلتس #تافل #گرامر #لغت #مکالمه #مجازی #آموزشگاه #موففقیت #یادگیری #زبان#دلار #باشگاه #elearne#english #ielts #toefl #vocabulary #grammar #body#dishes #learning
در این ویدیوی آموزشی انواع ماههای میلادی را با تلفظ صحیح یاد میگیریم و در می یابیم که هر ماهی در چه فصلی واقع شده است مثلاً ماه April درفصل بهار واقع شده است.
تدریس استاد حمیدرضا خادمی 
با استفاده ازکتاب تاپ ناچ 
ثبت نام دوره ی جدید آنلاین زبان انگلیسی در
 آموزشگاه آنلاین
 زبان انگلیسی ایلرنی  http://elearne.com
instagram: elearne.english
telegram:@elearne
Tel: 09010000609

#ایلرنی #انگلیسی#آسان #آیلتس #تافل #گرامر #لغت #مکالمه #مجازی #آموزشگاه #موففقیت #یادگیری #زبان#دلار #باشگاه #elearne#english #ielts #toefl #vocabulary #grammar #body#dishes #learning
در این کلیپ آموزشی انواع وسیله های نقلیه با تلفظ صحیح را یاد می دهیم مثلا فرق موتورسیکلت با moped و لغات کلیدی متروکه اول کلمه sub به معنی زیر که همون مترو زیر زمینی محسوب میشود.
تدریس استاد حمیدرضا خادمی 
با استفاده ازکتاب تاپ ناچ 
ثبت نام دوره ی جدید آنلاین زبان انگلیسی در
 آموزشگاه آنلاین
 زبان انگلیسی ایلرنی  http://elearne.com
instagram: elearne.english
telegram:@elearne
Tel: 09010000609

#ایلرنی #انگلیسی#آسان #آیلتس #تافل #گرامر #لغت #مکالمه #مجازی #آموزشگاه #موففقیت #یادگیری #زبان#دلار #باشگاه #elearne#english #ielts #toefl #vocabulary #grammar #body#dishes #learning
دراین ویدیوی آموزشی به عبورومرور روزانه باوسیله های نقلیه عمومی یا پیاده رفتن یارانندگی باخودرو خود میپردازیم و تلفظ صحیح کلماتی مانند walk 
که حروف ل آن خوانده نمیشودرایادمیگیریم وآموزش های کاربردی دیگر ک بادیدن کلیپ بیشتر فرامیگیرید.
تدریس استاد حمیدرضا خادمی 
با استفاده ازکتاب تاپ ناچ 
ثبت نام دوره ی جدید آنلاین زبان انگلیسی در
 آموزشگاه آنلاین
 زبان انگلیسی ایلرنی  http://elearne.com
instagram: elearne.english
telegram:@elearne
Tel: 09010000609

#ایلرنی #انگلیسی#آسان #آیلتس #تافل #گرامر #لغت #مکالمه #مجازی #آموزشگاه #موففقیت #یادگیری #زبان#دلار #باشگاه #elearne#english #ielts #toefl #vocabulary #grammar #body#dishes #learning