Eurasia Motors

Eurasia Motors Follow

Рекреационная & специальная техника в РК 🇷🇺 Recreational & special equipment in Kazakhstan 🇬🇧
Қазақстанда рекреациялық & арнайы техника 🇰🇿

http://www.eurasiamotors.kz/

11,220 Followers  2,548 Follow

Share Share Share

Дизайн, инновационная и прочная конструкция, бункер для сбора отходов делают уборочную машину Dulevo 6000 идеальным инструментом для работы во все времена года❄☀️, в любом месте и в любое время, независимо от температуры! 🇷🇺
.
Design, innovative and solid structures, ample waste collection hopper make the Dulevo 6000 street sweeper a perfect work tool for all seasons❄☀️, places and times, regardless of temperatures! 🇬🇧
.
Дизайн, инновациялық және сенімді құрылым, қоқыс жинағыш қаптамасы Dulevo 6000 тазалағыш көлігін температураға қарамастан кез келген жерде, кез келген мерзімде❄☀️ және кез келген уақытта жұмыс істеу үшін керемет құрал етеді! 🇰🇿
.
#eurasiamotors #dulevo #dulevokazakhstan #dulevo6000 #streetsweeper #уборочнаямашина #тазалағышкөлік
Из линейки детских спортивных квадроциклов Can-Am DS 250 - самая мощная и функциональная💪😎. Квадроцикл DS 250 - это уже серьезный аппарат, который позволит раскрыть на максимум потенциал юного гонщика. Предназначен для детей от 14 лет. 🇷🇺
.
Can-Am DS 250 is the most powerful and functional ATV in children's sports ATVs line-up💪😎. The DS 250 ATV is already a serious device that will allow you to maximize the potential of a young rider. Designed for children from 14 years old. 🇬🇧
.
Балаларға арналған спорттық квадроциклдердің ішінде Can-Am DS 250 моделі - ең қуатты және функционалды💪😎. DS 250 квадроциклі қазірдің өзінде сіздің жасөспіріміңіздің мүмкіндіктерін барынша арттыруға жол беретін маңызды құрал болып табылады. 14 жастан бастап балаларға арналған. 🇰🇿
.
#eurasiamotors #outdoorworldkz #brp #brpkz #brpkazakhstan #brpworld #brpcanam #canam #canamds250
Не успел Ryker войти в массы, а у него уже такие поклонники😎! Как думаете, это - реальное тату🤔? 🇷🇺
.
Ryker has just entered the masses and it already has such fans😎! Do you think this is a real tattoo🤔? 🇬🇧
.
Ryker массаға кіре үлгермеді, бірақ оның қазірдің өзінде мұндай жанкүйерлері бар😎! Сіз бұл шынайы татуировка деп ойлайсыз ба🤔? 🇰🇿
.
#eurasiamotors #outdoorworldkz #brp #brpkz #brpkazakhstan #brpworld #brpcanam #brpryker #ryker #rykertattoo #tattoo
Синтетические масла XPS были разработаны специально с учетом уникальных требований, предъявляемых к снегоходам. Они обеспечивают превосходную защиту от коррозии и износа в экстремальных условиях зимней эксплуатации. Сохраняют текучесть при низких температурах и демонстрируют максимальную температурную стабильность при высоких рабочих температурах. 🇷🇺
.
Synthetic XPS oils have been developed specifically to meet the unique requirements for snowmobiles. They provide excellent protection against corrosion and wear in extreme winter conditions. Retain fluidity at low temperatures and demonstrate maximum temperature stability at high operating temperatures. 🇬🇧
.
XPS синтетикалық майлары арнайы қарда жүргіштерге арналған бірегей талаптарға сәйкес әзірленді. Олар төтенше қыс жағдайларында тоттануға және тозуға қарсы керемет қорғауды қамтамасыз етеді. Төмен температураларда ағын деңгейін ұстап тұрады және жоғары жұмыс температурасында максималды температура тұрақтылығын көрсетеді. 🇰🇿
.
#eurasiamotors #outdoorworldkz #snowmobile #syntheticoil #xpsoil #снегоход #синтетическиемасла #маслоxps #қардажүргіш #синтетикалықмайлар #xpsмайы
Давно мечтаете о родстере Can-Am Spyder🤩? Сейчас - самое время приобрести заветный трицикл🤗! Мы снизили цены на комплектации F3 T, F3 S, F3 LTD 2016 года до 25%⬇️! Выберите свою модель на нашем онлайн-магазине outdoorworld.kz или в гипермаркете Eurasia Motors. 🇷🇺
.
It's been a long time since you've been dreaming of a Can-Am Spyder🤩? Now - it's time to get the cherished tricycle🤗! We have reduced the prices for F3 T, F3 S, F3 LTD 2016 packages to 25%⬇️! Choose your model on our online store outdoorworld.kz in the Eurasia Motors hypermarket. 🇬🇧
.
Сіздің Can-Am Spyder родстерін армандағаныңызға көп уақыт болды ма🤩? Қазір - ардақты трициклді алудың уақыты келді🤗! Біз F3 T, F3 S, F3 LTD 2016 комплектацияларын бағасын 25%-ға дейін төмендеттік⬇️! Өзіңіздің моделіңізді outdoorworld.kz дүкенімізден немесе Eurasia Motors гипермаркетінен таңдаңыз. 🇰🇿
.
#eurasiamotors #outdoorworldkz #brp #brpkz #brpkazakhstan #brpworld #brpcanam #canam #canamspyder #spyder #spyderf3 #spyder2016
Для любителей снегоходов и красного цвета этот красавец будет радовать глаз и приносить радость😍! Ski-Doo Summit X 165 850 E-TEC 2019 года - создан для удовлетворения потребностей райдера, обеспечивает мгновенную реакцию и позволит исследовать ранее недоступные местности. 🇷🇺
.
For snowmobiles and red color lovers this beauty will be pleasing to the eye and bring joy😍! Ski-Doo Summit X 165 850 E-TEC 2019 - created to meet the needs of the rider, provides an instant response and will allow to explore previously inaccessible areas. 🇬🇧
.
Қарда жүргіштер мен қызыл түстін әуесқойлары үшін бұл әдемі қарда жүргіш көзге ұнамды болады және қуаныш әкеледі😍! Ski-Doo Summit X 165 850 E-TEC 2019 - райдерлердің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін құрылған, жылдам жауап береді және бұрын қол жетімсіз жерлерді зерттеуге мүмкіндік береді. 🇰🇿
.
#eurasiamotors #outdoorworldkz #brp #brpkz #brpkazakhstan #brpworld #brpskidoo #skidoosummit #skidoosummit2019 #summit2019 #redcolor #красныйцвет #қызылтүс
Компания Eurasia Motors от всей души поздравляет Вас с наступающим Днем Первого Президента! Пусть будущее нашего государства всегда будет светлым! Мы гордимся нашей страной и нашим президентом! 🇷🇺
.
Eurasia Motors Company warmly congratulates you on the coming Day of the First President! May the future of our state be always bright! We are proud of our country and our president! 🇬🇧
.
Eurasia Motors компаниясы Сізді келе жатқан Тұңғыш Президент Күнімен шын жүректен құттықтайды! Біздің мемлекетіміздің болашағы әрқашан жарқын болсын! Біз еліміз бен біздің елбасымызды мақтан тұтамыз! 🇰🇿
.
#eurasiamotors #1stdecember #dayofthefirstpresident #republicofkazakhstan #nursultannazarbayev #первоедекабря #деньпервогопрезидента #республикаказахстан #нурсултанназарбаев #біріншіжелтоқсан #тұңғышпрезиденткүні #қазақстанреспубликасы #нұрсұлтанназарбаев
Ночь уборки снега❄ с техникой Boschung: Jetbroom - 8000/9000, КАМАЗ КДМ 65115 с распределителем IMS и многофункциональная машина Pony P4. Полное видео смотрите на YouTube канале Boschung Kazakhstan📽. 🇷🇺
.
Night of snow❄ removal with Boschung equipment: Jetbroom - 8000/9000, KAMAZ KDM 65115 with IMS spreader and multipurpose carrier Pony P4. Watch the full video on YouTube channel Boschung Kazakhstan📽. 🇬🇧
.
Boschung техникасымен қар❄ жинау түні: Jetbroom - 8000/9000, IMS таратқышы бар КАМАЗ КДМ 65115 және көп функционалды Pony P4 машинасы. Толық бейнені Boschung Kazakhstan YouTube арнасында көріңіз📽. 🇰🇿
.
#eurasiamotors #boschung #boschungkazakhstan #jetbroom #jetbroom8000 #jetbroom9000 #spreaderims #ponyp4
Работа в Eurasia Motors -  это не только колоссальный опыт и возможности для профессионального роста👨‍💼👩‍💼, но и веселое времяпровождение с дружным коллективом😀! 🇷🇺
.
Working at Eurasia Motors is not only a great experience and opportunities for professional growth👨‍💼👩‍💼, but also a fun time with a friendly team😀! 🇬🇧
.
Eurasia Motors компаниясында жұмыс істеу тек мол тәжірибе мен өсу мүмкіндіктері ғана емес👨‍💼👩‍💼, сондай-ақ, ынтымақты ұжыммен көңілді уақыт өткізу😀! 🇰🇿
.
#eurasiamotors #outdoorworldkz #workisfun #работаэтовесело #көңілдіжұмыс
BRP, помимо техники для активного отдыха, также выпускает утилитарную технику🚜, которая может стать замечательным помощником в решении хозяйственных вопросов👍. Нам лично удалось испытать нашу лошадку-трудоголика в полевых условиях и убедиться в том, что с BRP работается не только продуктивно✔, но и весело😀! 🇷🇺
.
BRP, in addition to equipment for outdoor activities, also produces utilitarian equipment🚜, which can be a wonderful assistant in solving economic issues👍. We personally managed to test our workaholic horse in the field and make sure that working with BRP is not only productive✔, but also fun😀! 🇬🇧
.
BRP, белсенді демалысқа арналған техникадан басқа, сондай-ақ, шаруашылық мәселелерді шешуде керемет көмекші бола алатын👍 утилитарлық техниканы да шығарады🚜. Біз өз жұмысымызды жазықта сынақтан өткізе алдық және BRP-мен жұмыс жасау тек жемісті емес✔, сонымен қатар көңілді бола алатына көзіміз жетті😀! 🇰🇿
.
#eurasiamotors #outdoorworldkz #brp #brpkz #brpkazakhstan #brpworld #brpcanam #utilitarianequipment #утилитарнаятехника #утилитарлықтехника
Евразия Сервис Центр готов: ✔проявить внимание и вежливость к клиентам, ✔подойти индивидуально к запросам каждого клиента, ✔гарантировать качество выполняемых работ! 🇷🇺
.
Eurasia Service Center is ready to: ✔show attention and courtesy to customers, ✔approach individually the needs of each client, ✔guarantee the quality of the work performed! 🇬🇧
.
Евразия Сервис Орталығы: ✔тапсырыс берушілерге назарын аударып сыпайлылық көрсетуге, ✔әр клиенттің қажеттіліктерін әрқайсысымен қанағаттандыруға, ✔орындалатын жұмыстардың сапасына кепілдік беруге дайын! 🇰🇿
.
#eurasiamotors #eurasiaservicecenter #евразиясервисцентр #евразиясервисорталығы
Этой зимой мы увидим больше коммунальной техники Boschung на улицах нашего города🤗! 🇷🇺
.
This winter we're going to see more Boschung municipal equipment in our streets🤗! 🇬🇧
.
Осы қыста біз қаламыздың көшелерінде көбірек Boschung коммуналдық техникасын көреміз🤗! 🇰🇿
.
#eurasiamotors #boschung #winter2019 #almatycity #зима2019 #городалматы #қыс2019 #алматықаласы