گروه ساختمانی فجرغرب

گروه ساختمانی فجرغرب Follow

آدرس : تهران - بلوار اندرزگو - جنب شیرینی نیشکر - پلاک۶۸ - طبقه ۴
تلفکس : ‭۰۲۱۲۸۴۲۱۴۳۳‬ همراه : ۰۹۱۲۵۷۰۲۸۸۶
#fajr_qarb

http://www.fajr-qarb.ir/

5,458 Followers  4,450 Follow

Share Share Share

گروه ساختمانی فجرغرب (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۵
آدرس:کردستان - سنندج - بلوار تکیه و چمن - نبش بهارستان ۳
تلفکس :‌۰۸۷۳۳۶۶۷۷۳۰
همراه : ۰۹۱۸۸۷۸۱۶۷۶
http://www.fajr-qarb.ir
Email:info@fajr-qarb.ir
#buldingdesign #facadedesign #contractor #fajrqarb #35yearsexperience #طراحي_نما #شركت_راه_ساختماني_فجرغرب #kordan #hamidrezaabdolmaleki #alirezaabdolmaleki #roofgardens #interiordesign #exteriordesign #furnituredesign #thermowood#fajr_qarb
پروژه بانیان 
طراح : عليرضا عبدالملكي
نظارت : مهندس حمیدرضا عبدالملکی و علیرضا عبدالملکی
طراحی و نظارت نما 
طراحی و نظارت واحد تجاری
شروع پروژه : اردیبهشت ۱۳۹۵
گروه ساختمانی فجرغرب (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۵
آدرس:کردستان - سنندج - بلوار تکیه و چمن - نبش بهارستان ۳
تلفکس :‌۰۸۷۳۳۶۶۷۷۳۰
همراه : ۰۹۱۸۸۷۸۱۶۷۶
http://www.fajr-qarb.ir
Email:info@fajr-qarb.ir
#buldingdesign #facadedesign #contractor #fajrqarb #35yearsexperience #طراحي_نما #شركت_راه_ساختماني_فجرغرب #banianbulding #hamidrezaabdolmaleki #alirezaabdolmaleki#fajr_qarb
پروژه هاي در حال اجرا
پروژه بهشت 
طراحی و اجرا 
گروه ساختمانی فجرغرب (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۵
آدرس:کردستان - سنندج - بلوار تکیه و چمن - نبش بهارستان ۳
تلفکس :‌۰۸۷۳۳۶۶۷۷۳۰
همراه : ۰۹۱۸۸۷۸۱۶۷۶
http://www.fajr-qarb.ir
mailto:info@fajr-qarb.ir
#fajr_qarb #fajrqarb #35yearsexperience #شركت_راه_ساختماني_فجرغرب #hamidrezaabdolmaleki #alirezaabdolmaleki #roofgardens #interiordesign #exteriordesign #furnituredesign #thermowood
پروژه بانیان 
طراح : عليرضا عبدالملكي
نظارت : مهندس حمیدرضا عبدالملکی و علیرضا عبدالملکی
طراحی و نظارت نما 
طراحی و نظارت واحد تجاری
شروع پروژه : اردیبهشت ۱۳۹۵
گروه ساختمانی فجرغرب (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۵
آدرس:کردستان - سنندج - بلوار تکیه و چمن - نبش بهارستان ۳
تلفکس :‌۰۸۷۳۳۶۶۷۷۳۰
همراه : ۰۹۱۸۸۷۸۱۶۷۶
http://www.fajr-qarb.ir
Email:info@fajr-qarb.ir
#buldingdesign #facadedesign #contractor #fajrqarb #35yearsexperience #طراحي_نما #شركت_راه_ساختماني_فجرغرب #banianbulding #hamidrezaabdolmaleki #alirezaabdolmaleki#fajr_qarb
پروژه هاي در حال اجرا
پروژه بهشت 
طراحی و اجرا 
گروه ساختمانی فجرغرب (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۵
آدرس:کردستان - سنندج - بلوار تکیه و چمن - نبش بهارستان ۳
تلفکس :‌۰۸۷۳۳۶۶۷۷۳۰
همراه : ۰۹۱۸۸۷۸۱۶۷۶
http://www.fajr-qarb.ir
mailto:info@fajr-qarb.ir
#fajr_qarb #fajrqarb #35yearsexperience #شركت_راه_ساختماني_فجرغرب #hamidrezaabdolmaleki #alirezaabdolmaleki #roofgardens #interiordesign #exteriordesign #furnituredesign #thermowood
پروژه هاي در حال اجرا
پروژه کردان 
محل احداث:البرز -كردان
طراحی و اجرا
شروع پروژه : بهمن ۱۳۹۵
تیم طراحی معماری : علیرضا عبدالملکی ، حسام بهرامی کمانگر
طراحی سازه و اجرا : مهندس حمیدرضا عبدالملکی
طراح تاسیسات : مهندس شاهین بهزادی
گروه ساختمانی فجرغرب (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۵
آدرس:کردستان - سنندج - بلوار تکیه و چمن - نبش بهارستان ۳
تلفکس :‌۰۸۷۳۳۶۶۷۷۳۰
همراه : ۰۹۱۸۸۷۸۱۶۷۶
http://www.fajr-qarb.ir
Email:info@fajr-qarb.ir
#buldingdesign #facadedesign #contractor #fajrqarb #35yearsexperience #طراحي_نما #شركت_راه_ساختماني_فجرغرب #kordan #hamidrezaabdolmaleki #alirezaabdolmaleki #roofgardens #interiordesign #exteriordesign #furnituredesign #thermowood#fajr_qarb
پروژه بانیان 
طراح : عليرضا عبدالملكي
نظارت : مهندس حمیدرضا عبدالملکی و علیرضا عبدالملکی
طراحی و نظارت نما 
طراحی و نظارت واحد تجاری
شروع پروژه : اردیبهشت ۱۳۹۵
گروه ساختمانی فجرغرب (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۵
آدرس:کردستان - سنندج - بلوار تکیه و چمن - نبش بهارستان ۳
تلفکس :‌۰۸۷۳۳۶۶۷۷۳۰
همراه : ۰۹۱۸۸۷۸۱۶۷۶
http://www.fajr-qarb.ir
Email:info@fajr-qarb.ir
#buldingdesign #facadedesign #contractor #fajrqarb #35yearsexperience #طراحي_نما #شركت_راه_ساختماني_فجرغرب #banianbulding #hamidrezaabdolmaleki #alirezaabdolmaleki#fajr_qarb
پروژه هاي در حال اجرا
پروژه کردان 
محل احداث:البرز -كردان
طراحی و اجرا
شروع پروژه : بهمن ۱۳۹۵
تیم طراحی معماری : علیرضا عبدالملکی ، حسام بهرامی کمانگر
طراحی سازه و اجرا : مهندس حمیدرضا عبدالملکی
گروه ساختمانی فجرغرب (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۵
آدرس:کردستان - سنندج - بلوار تکیه و چمن - نبش بهارستان ۳
تلفکس :‌۰۸۷۳۳۶۶۷۷۳۰
همراه : ۰۹۱۸۸۷۸۱۶۷۶
http://www.fajr-qarb.ir
Email:info@fajr-qarb.ir
#buldingdesign #facadedesign #contractor #fajrqarb #35yearsexperience #طراحي_نما #شركت_راه_ساختماني_فجرغرب #kordan #hamidrezaabdolmaleki #alirezaabdolmaleki #roofgardens #interiordesign #exteriordesign #furnituredesign #thermowood#fajr_qarb
گروه ساختمانی فجرغرب (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۵
آدرس:کردستان - سنندج - بلوار تکیه و چمن - نبش بهارستان ۳
تلفکس :‌۰۸۷۳۳۶۶۷۷۳۰
همراه : ۰۹۱۸۸۷۸۱۶۷۶
http://www.fajr-qarb.ir
Email:info@fajr-qarb.ir
#buldingdesign #facadedesign #contractor #fajrqarb #35yearsexperience #طراحي_نما #شركت_راه_ساختماني_فجرغرب #kordan #hamidrezaabdolmaleki #alirezaabdolmaleki #roofgardens #interiordesign #exteriordesign #furnituredesign #thermowood#fajr_qarb
پروژه هاي اتمام یافته
پروژه کوروش 
محل احداث:سنندج
طراحی و اجرا
۱۳۸۶
طراح و مجری مهندس فرهاد عبدالملکی
گروه ساختمانی فجرغرب (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۵
آدرس:کردستان - سنندج - بلوار تکیه و چمن - نبش بهارستان ۳
تلفکس :‌۰۸۷۳۳۶۶۷۷۳۰
همراه : ۰۹۱۸۸۷۸۱۶۷۶
http://www.fajr-qarb.ir
Email:info@fajr-qarb.ir
#buldingdesign #facadedesign #contractor #fajrqarb #35yearsexperience #طراحي_نما #شركت_راه_ساختماني_فجرغرب #kordan #hamidrezaabdolmaleki #alirezaabdolmaleki #roofgardens #interiordesign #exteriordesign #furnituredesign #thermowood#fajr_qarb
پروژه بانیان 
طراح : عليرضا عبدالملكي
نظارت : مهندس حمیدرضا عبدالملکی و علیرضا عبدالملکی
طراحی و نظارت نما 
طراحی و نظارت واحد تجاری
شروع پروژه : اردیبهشت ۱۳۹۵
گروه ساختمانی فجرغرب (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۵
آدرس:کردستان - سنندج - بلوار تکیه و چمن - نبش بهارستان ۳
تلفکس :‌۰۸۷۳۳۶۶۷۷۳۰
همراه : ۰۹۱۸۸۷۸۱۶۷۶
http://www.fajr-qarb.ir
Email:info@fajr-qarb.ir
#buldingdesign #facadedesign #contractor #fajrqarb #35yearsexperience #طراحي_نما #شركت_راه_ساختماني_فجرغرب #banianbulding #hamidrezaabdolmaleki #alirezaabdolmaleki#fajr_qarb