Kitap Şuuru

Kitap Şuuru Follow

"Kitap Şuuru insanlık şuurudur."
Takipte kalın. 🙂

http://www.kitapsuuru.com/

941 Followers  423 Follow

Share Share Share

Başlamadan belirtmek gerekir ki kitap 2015, 2016 ve 2018 yılları olmak üzere 3 kez yayınlanmıştır. Aslında bu da Fazlıoğlu’nun hiç de azımsanmayacak bir takipçi kitlesi olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda İhsan Fazlıoğlu, Medeniyet Okumaları adlı bir programı yürütmekte ve Türkiye’nin birçok yerinde konferanslara katılarak katılımcıların çalışmalarına ışık tutarken, takipçilerinin ufkunu da açmaktadır. Devamı: http://www.kitapsuuru.com/derin-yapi.html #kitap #edebiyat #felsefe #medeniyet #sosyoloji #bilim #tarih #kültür #kitapşuuru #kitapsuuru #eleştiri #tahlil @kkgturk
Günün Kitabı: Derin Yapı - İhsan Fazlıoğlu

İhsan Fazlıoğlu yapmış olduğu konferanslarda, vermiş olduğu derslerde ve yazmış olduğu kitaplarda İslam-Türk Bilim-Felsefe Tarihini irdelemektedir. Yaygın görüşün aksine, İslam-Türk biliminin ve felsefesinin özgünlüğünü aktarmaya çalışmaktadır. Ona göre İslam-Türk bilim ve felsefesi yalnızca Antik Yunan’ın devamcısı değildir, evrensel bilime ve felsefeye kendine has yapısıyla damgasını vurmuştur. Muhtelif dergilerde yayınlanan yazıların birleşmesiyle oluşan “Derin Yapı” adlı eserinde de, İslam-Türk Felsefe-Bilim Tarihi’nin Kavram Çerçevesini oluşturmaya çalışmaktadır. Kitabın içerisinde bahsolunan gaye etrafında birbirleriyle ilintili 5 makale yer almaktadır. Bu değerlendirme de şahsımın ilgi alanı çerçevesinde üç makaleye odaklanmaktadır: 1- Osmanlı Felsefe- Bilim Dünyası’nın Arka Planı: Semerkant Matematik-Astronomi Okulu, 2- Hakikat İle İtibar: Dış Dünya’nın Bilgisi’nin Doğası Üzerine – XV. Yüzyıl Doğa Felsefesi ve Matematik Açısından Bir İnceleme-, 3- İslâm Medeniyetine İlişkin Bir Kavram Okuması: ‘Ilmu-d-Dunyâ ve İlmu’d-Dîn. Değerlendirme dışında kalan iki makale başlığı ise şu şekildedir: Seyyid Şerîf’in Nefsu’l-Emr Nazariyesi ve Matematik Bilimlere Uygulanması: Şerh’ul Mevâkıf Örneği, Faâl Akıl Ölünce!: XIII. Yüzyıl Felsefe-Bilim Tarihinde Hakikî (İnvisible) ile Zâhirî (Visible) İlişkisinin Yeniden Yorumlanması. Devamı: http://www.kitapsuuru.com/derin-yapi.html @kkgturk #kitap #tarih #felsefe #tahlil #inceleme #bilim #sosyoloji #ihsanfazlıoğlu #siyasetbilimi #kitapşuuru #kitapsuuru #değerlendirme
Bu yazıda incelenen eser İngiliz casus, arkeolog, Arap uzmanı, dil bilimci, yazar, şair, fotoğrafçı, dağcı ve “toplum mühendisi” Gertrude Bell’in hayatını anlatan ve Georgina Howell tarafından kaleme alınan “Çölün Kızı: Gertrude Bell’in Olağanüstü Yaşamı” başlıklı biyografi çalışmasıdır. Devamı: http://www.kitapsuuru.com/colun-kizi--gertrude-bell-in-olaganustu-yasami.html @omurkizil1 @kitap #kitabiyat #edebiyat #tarih #book #kitaptanıtımı #türkçe #çölünkızı @tarihvekuram
Çölün Kızı: Gertrude Bell’in Olağanüstü Yaşamı 
Biyografik eserler, insani duyguları, hırsları ve idealleri, tarihi olay ve olgular ile mezcetmek suretiyle geçmiş bir zamana ve mekâna, tarih anlatılarının pek beceremediği bir biçimde pencere açabilmektedir. Genel tarih anlatısında, insani vasıflardan sıyrılarak adeta “mekanikleştirilen” pek çok olay ve olgu, biyografik eserlerde farklı formlarda karşımıza çıkabilmektedir. Bu yönüyle biyografi ve otobiyografi çalışmalarının, tarihi dönem, olay ve olguları kavrama açısından önemli bir boşluğu doldurduğunu söyleyebiliriz.
Devamı: http://www.kitapsuuru.com/colun-kizi--gertrude-bell-in-olaganustu-yasami.html @tarihvekuram @omurkizil1 #kitap #kitaptanıtımı #kitapkritiği #eleştiri #tarih #aydın #book #yazar #seyahat #kitapsuuru #değerlendirme #kitabiyat #history
Türkistan'da Bir Bozkurt Enver Paşa
Ayfer Güler değerlendirdi. "Şüphesiz yüksek lisans tezinin konusu ile tahlilini yapacağımız eserin konuları büyük oranda örtüşecektir. Nitekim eseri oluşturan beş bölüm, sonuç ve ekler kısımlarının ağırlığı Basmacılık hareketi üzerinedir. Yazar eserinde kronolojik sıraya dikkat ederek tarihi olay ve şahsiyetleri bizlere aktarmıştır. Bu bağlamda eseri öncelikle zemini şekillendiren Osmanlı-Rusya ilişkileri, Türkistan’da baş gösteren Korbaşı Hareketi ve Türkistan Mücadelesine Kadar Enver Paşa bölümlerini birinci, Enver Paşa’nın Türkistan Mücadelesi, Enver Paşa’nın 20. Yüzyıl Türkistan’ının Bağımsızlık Savaşına Etkileri ve sonuç bölümünü ikinci kısım olarak değerlendirebiliriz." Devamı sitemizde:
http://kitapsuuru.com/turkistanda-bir-bozkurt-enver-pasa.html

#kitap #kitapşuuru #kitaptanıtımı #kitapanalizi #okumak #kritik #enverpaşa #türkistan #bozkurt #tarih #ilyaskara #kripto #kriptokitap #2018
@kriptokitaplar @ilyaskara37 @azapay.gibi
Peter Burke Annales Okulu'nu İslam Armağan Çakır(@i.armagancakir )değerlendirdi.
"Ülkemizde tarih eğitimi görmekte olan veya görmüş olan kişileri etkileyebilecek olan bu eser okuyucuya farklı bir bakış açısı katmaktadır. Annales Okulu kitabı, siyasi tarihten biraz uzaklaşmayı, tarihte yaşamış olan “Ötekine” de zaman ayırmayı, en önemlisi düşünce tarihine daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini hatırlatmaktadır."
Devamı sitemizde
http://kitapsuuru.com/annales-okulu.html @dogubatiyayin #fransızdevrimi #kitap #kitaptanıtımı #kitapeleştirisi #book #read #okuma #anlatma #kritik #kitapsuuru #kitapşuuru #annales #tarih #sosyoloji #felsefe
"İlyas Hanna Seyahatnamesi"
Zafer Saraç tahlil etti.
"lyas Hanna'nın hayatı hakkında detaylı bilgi mevcut değildir. Edinilen bilgilere göre seyyah İlyas Hanna'nın ailesi Yemen'den Irak'a göçmüştür. Keldani inancına sahip ve Musullu olduğu birçok kez kendi beyanatıyla sabit olmakla beraber, birden fazla dili konuşabildiği1 iyi bir dini eğitim aldığı malumdur. Seyahatnamenin hikayesi, ilgili notların 20. yüzyılın başında Rahip Anton Rabbath tarafından Halep'te bir Süryani kilisesinde bulunmasıyla başlamıştır. Papaz İlyas'ın yazmış olduğu seyahat notları farklı dillere (İngilizce- Almanca) çevrilmekle beraber, Türkçeye Bekir Keskin'in girişimleri neticesinde 2010 yılında çevrilmiştir." Devamı sitemizde:
http://kitapsuuru.com/ilyas-hanna-seyahatnamesi---bir-osmanli-tebaasinin-guney-amerika-yolculugu--1668-1683-.html

#kitapşuuru #kitap #kitaptanıtımı #kitapönerisi #kitapokumak #kitapsevsr #kitapaşkı #kitapkurdu #türkkitap #okumak #seyahatname #ilyashanna
@biozafer230 @kitapyay
"Ölü Canlar"
Merve Özgenç tahlil etti. "Eser, iki kitaptan oluşmaktadır. İlk kitapta Rusya’nın neredeyse en kötü yanları yansıtılmıştır. İlk kitap, ikinci kitaba göre çok daha uzundur. İkinci kitap ise hala iyi insanların da olduğunu, iyileşmek için bir umudu simgelediklerini anlatmaktadır. Gogol, ikinci kitabı ele alırken yaşadığı ruhsal bunalımlar sebebi ile nüshaların çok büyük bir kısmını yakmıştır. Bu sebeple ikinci kitap yarımdır. Geride kalan nüshalar ise ölümünden sonra basılmıştır." Yazının devamı sitemizde:
http://www.kitapsuuru.com/olu-canlar.html

#kitapşuuru #kitaptanıtımı #kitap #kitapokumak #kitapsever #kitapaşkı #kitapkurdu #kitapönerisi #kitapsözleri #türkkitap #okuma #ölücanlar #iskele
@merveibrahimova
Hicaz Çöllerinde Bir Avuç Türk’ün Kahramanlığı Ömür Kızıl tahlil etti.
Müdafaa edilerek, vatan kılınan Türk toprakları ile ilgili tarihsel anlatıları hemen hemen her Türk haklı bir gurur ile benimseyerek anıyor, okuyor, dinliyor ve anlatıyor. Bu gayet tabii bir olgudur. Ancak ne yazık ki bu durum, Türk tarih yazımı ve öğretiminde “zafercilik” (triumphism) adını verdiğimiz bir arketipin güç kazanması hususunda etkili olmuştur. Aynı zamanda zafercilik arketipi de bu hakikati besleyerek güçlendirmiştir. Dolayısıyla popüler kültüre hitap eden tarih kitapları ve örgün eğitimde okutulan tarih ders kitaplarına göz gezdirildiğinde zaferciliğin izlerini görmek mümkündür. Sayfalarca süren zafer anlatılarının yanında, yenilgi ile sonuçlanan savaşlardan ya hiç söz edilmemekte ya da birkaç satır ile geçiştirilmektedir. Peki ya o yenilgi yaşanan cephelerde canını ortaya koyarak savaşan ve çok kez de Osmanlı’nın sınır taşları olmak üzere kayıp vatanlarda bedenlerini bırakan aziz şehitler, türlü eziyetlere ve cefalara katlanan gazilerin Türk milletinin dimağına işlenmesi gereken hatıraları? Kaybedilen milyonlarca kilometrekareye yayılmış meçhul asker mezarları? Uğranılan katliamlar ve ihanetler? Bunlar da milleti millet yapan tarih bilincinde yer bulmayı hak etmez mi?

Devamı: http://www.kitapsuuru.com/hicaz-collerinde-bir-avuc-turk-un-kahramanligi.html
#kitap #kitapokumak #kitapsever #kitapaşkı #kitapkurdu #kitapönerisi #book #kitapsözleri #türkkitap #turkiye #turkroman #turk #islamofobi #islam #fobi #okumakeyfi #okuma #okumazamanı #okumasaati #okumabayramı #okumakguzeldir
100 Soruda Kudüs
Semanur Ulu tahlil etti.
"100 Soruda Kudüs”, Kudüs için hem tarihi hem de coğrafi bir kılavuz niteliği taşıyor. Kudüs hakkında bilgi edinmek isteyenler, tarihçesini merak edenler ve Kudüs’ü ziyaret edecek olanlar için faydalı bilgiler içeriyor. Kudüs ile ilgili merak edilen ve bilinmesi gereken yüz soruya yazarlar yaptıkları araştırmalarla kısa ve öz biçimde cevap vermiş. Bu soru cevapların niteliğine göre eser üç ana bölüme ayrılıyor. Bu üç bölüm aynı zamanda tarihsel bir sınıflandırma. Birinci bölüm “Tarih İçinde Kudüs” başlığı altında Kudüs’ün tarihi, coğrafi ve dini önemine ilişkin soruları cevaplıyor." Devamı için;
http://www.kitapsuuru.com/100-soruda-kudus.html

#kitap #kitapokumak #kitapsever #kitapşuuru #kitaptanıtımı #kitaptahlili #kudüs #100 #rumuz #rumuzyayınları #zekeriya kurşun #aliihsanaydın @rumuzyayinlari @ulusemanur
Operasyon 1915
Muhammed Duran tahlil etti. "Belki ilkokul sıralarından beri adını duyduğumuz, Çanakkale Muharebeleri diyerek tarihe sığdırmaya çalıştığımız, birçoğumuzun ziyaret ettiği, “Çanakkale Geçilmez!” narasıyla hafızamıza kazınmış, 9.737 km2lik yüz ölçüme sahip bir şehir: Çanakkale. Coğrafyası küçük ama tarihi büyük, acısı taze, yarası derin, İstiklâl şairimizin deyimiyle “Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer” ikliminin yaşandığı, her karışına şanlı bayrağımıza rengini veren şehit kanlarının damladığı bir toprak… Olayın maddî yönüne eğildiğimiz için mi yoksa kayıplarımızı sadece rakamlarla, istatistiksel verilerle ele aldığımız için mi bilmiyorum ama bu acı hadiselerin ruhunu ne yazık ki gençlerimize aktaramamanın, Çanakkale’den çıkarılacak derslerin bilinciyle hareket edecek, çalışacak, üretecek bir nesil yetiştiremememizin ızdırabını taşıyorum. Merhum Turgut Özal başkanlığındaki Türk heyeti ile Japon heyeti arasında eğitim sisteminin değerlendirildiği bir görüşmede, Türk tarafından bir bürokratın Hiroşima felaketi hakkındaki yorumuna karşılık Japon bürokratın verdiği cevap kulağa küpe olacak mahiyettedir: “Sizin Çanakkale’niz on tane Hiroşima eder.” İşte bu kitap 1915 yılında destansı mücadelemizle geçilemeyen Çanakkale’nin 1918 yılında nasıl geçildiğini ve Siyonistlerin hedeflerine ulaşmak için yaptığı planlar neticesinde 1917 yılında Kudüs’ü ve ardından Osmanlı Devleti’nin bürokrasisini nasıl ele geçirdikleri anlatıyor."
Devamı: http://www.kitapsuuru.com/operasyon-1915.html  #kitapşuuru #kitap #kitapanalizi #kitaptanıtımı #operasyon #1915 #çanakkale #kitaptahlili #tarih #ozanbodur @ozan_bodur
İstanbul’da İşgal Yılları
Ömer Karabayır tahlil etti.
Anılar iki ana bölümden ve alt başlıklardan oluşuyor. Hâliyle kronolojik olarak ilerleyen anıların başlarında o günün tarihi de yer alıyor. Yani anıların günlük şeklinde tutulduğunu söyleyebiliriz. “Mütareke İstanbulu” başlıklı ilk bölüm, yazarın, 6 Nisan 1920 tarihine kadar kaleme aldığı notlardan müteşekkildir. Anıların başlangıç kısmına özellikle değinmek gerektiğini düşünüyorum. Sunata, cepheden döndüğünde ilk iş olarak Hukuk Fakültesindeki tahsiline devam etmek için kaydını yenilemek ister ve kayıt yenileme işlemini yaptığında fakültedeki öğrenci sayısından bahseder. Bu husus çok dikkat çekicidir: Savaş öncesinde dokuz yüz kişilik mevcudu olan fakültede Sunata, on yedinci kişi olarak kaydını yenilemiştir ve anıları arasındaki şu cümle sanırım yirminci yüzyılın ilk çeyreğindeki Osmanlı’yı anlatabilecek en güzel sözlerden birisidir: “Ne kadar eksilmişiz.” (s.12)

Sunata, fakülteye kaydını yaptırdıktan sonra zor da olsa bir memuriyet bularak çalışmaya başlar. Annesine ve kardeşlerine bakabilmek için hem öğrenciliği hem memuriyeti bir arada ilerletmeye çalışır. Kitaptan anlaşıldığı üzere başarılı bir öğrenci olan İsmail Hakkı Sunata, particilikten nefret eden, siyâsete bulaşmamak gerektiğini savunan, hatta siyâssetten anlamayan, dürüst veya dürüst izlenimi vermeye çalışan bir karakterdir. Siyâsetten uzak bir görüntü sergilemeye çalışsa da zaman zaman İstanbul hükûmetini yerden yere vurmaktan geri durmaz. Özellikle hükûmetin İngilizlere ve Yunanlara karşı çok pasif kaldığını tekrar tekrar dile getirerek âdeta basiretsiz olduklarını haykırır.
Devamı: http://www.kitapsuuru.com/istanbul-da-isgal-yillari.html
#kitap #kitapokumak #kitapsever #kitapaşkı #kitapkurdu #kitapönerisi #book #kitapsözleri #türkkitap #turkiye #turkroman #turk #islamofobi #islam #fobi #okumakeyfi #okuma #okumazamanı #okumasaati #okumabayramı #okumakguzeldir