Kobieta z Biblią

Kobieta z Biblią Follow

Woman with the Bible #5solas #calvinist #reformed // Poland

http://kobietazbiblia.blogspot.com/

391 Followers  166 Follow

Share Share Share

#Pan #Bóg #Ojciec #Syn #Jezus #Chrystus #DuchŚwięty #Biblia #wierny #wierność #obietnica #wiara #zbawienie #powołani #powołanie #społeczność #Kościół #Ciało #jednoCiało #chrześcijaństwo #chrześcijanie
"Potrzebujemy ludzi, potrzebujemy relacji, potrzebujemy duszpasterstwa świętych w naszym życiu" - John Piper // Wiem, że wiele z was czuje się, że ma mało lub praktycznie nic do dawania. Mogę śmiało powiedzieć na podstawie autorytetu Bożego Słowa: jeśli jesteś Chrześcijaninem, to nieprawda. Masz Chrystusa (Rzym 8:10), masz Ducha Świętego (1 Kor 6:19), masz Słowo Boże (1 Kor 2:13), masz duchowe dary (1 P 4:10), jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie (2 Kor 5:17), jesteś źródłem wody żywej (Ew. Jana 4:14; 7:38). To nie jest kwestia osobowości. To jest kwestia wiary. Zaufaj Mu i daj siebie. - John Piper #cytat #JohnPiper #Bóg #Jezus #Biblia #SłowoBoże #chrześcijaństwo #życie #człowiek #dawać #ofiara #wiara #zbawienie #zaufanie #nadzieja #problem #osobowość #nieśmiałość #brak #pełnia #dar #DuchŚwięty #ewangelia #dobranowina #działanie #służba
Bóg zrealizuje swoje cele bez wyciągania ze swego sługi ciernia, który mu przeszkadza. Pomimo ludzkich słabości, Boża łaska osiąga Jego cele w upadłym świecie. Ta obietnica od Boga bez wątpienia dała Pawłowi siłę i zachętę w kolejnych cierpieniach. Paweł wnet wiąże ogólną regułę z jej źródłem - krzyżem Chrystusa (II Kor 13:4). Cała odpowiedź Pawła na ataki na jego apostolski autorytet była świadomie wzorowana na Chrystusie, na Nim ukrzyżowanym, a nie na tak zwanym „Jezusie” i na innej „Ewangelii”, którą jego przeciwnicy narzucali błądzącym Koryntianom (por. II Kor 11:4). Duchowe poglądy Pawła były tak oczywiste, że potrafił widzieć swoje cierpienia jako powody do radości, ponieważ wiedział, że w nich cała moc Chrystusa działała. - Reformation Study Bible #Bóg #Jezus #Biblia #cierpienie #radość #moc #słabość #siła #ewangelia #Korynt #Paweł #apostoł #cnota #wiara #nadzieja #zbawienie #chrześcijaństwo #studiumbiblijne
#psalm #Bóg #zbawienie #dusza #wiara #zbawienie #chrześcijaństwo  #Jezus #Pan #Król #niebo #chmury #słońce #DobraNowina
Wiara oparta na emocjach jest zgubna. Szukanie w Kościele emocji może zaprowadzić człowieka na złą drogę, bo zamiast zwracać uwagę na poprawność głoszonych nauk, człowiek ten będzie oceniał atmosferę w społeczności i wygląd nabożeństw, czy jest dla niego wystarczająco atrakcyjnie, by zostać. O wiele lepszym sposobem na duchowy rozwój jest po prostu czytanie Pisma Św., szukanie Bożej woli i szczera modlitwa. Teologia nie jest taka straszna, wręcz jest niezbędna, by rozumieć Słowo Boże. To Ono, a nie twoje emocje mają budować twoją wiarę. Emocje są zmienne, Słowo Boże nie. Komu i czemu zaufasz? #Bóg #Jezus #Biblia #PismoŚwięte #chrześcijaństwo #nauka #teologia #cytat #RCSproul #emocje #wizerunek #kościół #zbór #społeczność #teolog #uczeń #nauczyciel #Pan #Król #Bożawola #zdrowanauka #protestantyzm #apostołowie
Zachęcam do odsłuchania Psalmu 2 na http://psalterz.pl/wp/blog/psalm-2-chrystus-krolem-narodow z melodią z Psałterza Genewskiego z 1562 roku. Na stronie jest tekst oraz akordy z nutami. Dla mnie brzmi bardzo rycersko. ;)
#Pan #Bóg #Jezus #zbawienie #wiara #świat #zło #zepsucie #serce #ludzkość #nadzieja #miłosierdzie #sprawiedliwość #Noe #Arka #potop #zagłada #ratunek #litość #chrześcijaństwo #miłość
#psalm #Pan #Bóg #Jezus #Biblia #Izrael #zbawienie #wiara #miłość #miłosierdzie #pomoc #ratunek #nadzieja #dobro #błogosławiony #chrześcijaństwo
Wśród wierzących często można spotkać twierdzenie, że zbawienie zależy od naszego "tak" zwróconego ku Bogu. Z ludzkiej strony może to i tak wygląda. Ale nie. Nie zależy. Nasze zbawienie zależy tylko od samego Boga. Jest to Dar. To On już przed stworzeniem świata przeznaczył swoje dzieci do zbawienia (Ef 1:4). To Duch Święty decyduje, gdzie zadziałać. To Bóg przemienia serce, by człowiek w ogóle mógł się do Niego zwrócić. (Ez 36:36; Dz 16:14). To wielka operacja na sercu - Pan ożywia nasze kamienne serca. Daje Ducha Świętego. Od tej pory mamy serca mięsiste, chętne do miłowania Boga i innych. Przed nawróceniem, nasza wola jest zniewolona przez grzech. Żyjemy fizycznie, ale duchowo jesteśmy martwi, a martwy sam z siebie nie potrafi zmienić swojego stanu. Pewnie zaraz zapytacie, po co w takim razie głosić Ewangelię i modlić się o nawrócenia, skoro i tak Bóg decyduje o tym, nad kim się zlituje? To właśnie jest najwspanialsza wiadomość! Bóg ma wszystko pod kontrolą! Jak strasznie musiałoby być, gdyby to od człowieka zależało nawrócenie. Modlilibyśmy się do Boga wciąż i wciąż, ale Bóg nie mógłby wymusić przemiany na takim człowieku. Na szczęście tak nie jest. Bóg nakazał nam dzielić się Dobrą Nowiną z innymi. Taka jest Jego wola, nie ma sensu się z tym faktem spierać. My nie wiemy, który człowiek uwierzy, a który nie. Modlitwa także jest pewnym środkiem realizowania Bożej woli. Duch Święty porusza nasze serca, abyśmy modlili się za tych, którzy jeszcze nie uwierzyli. W ten sposób pokładamy pełne zaufanie Bogu, że to On ma Moc do przemiany człowieka. Z ufnością i nadzieją wykonujmy Bożą wolę wobec nienawróconych, a efekty zostawmy Duchowi Świętemu. #Bóg #Jezus #zbawienie #Pan #wszechmoc #suwerenność #Biblia #teologia #nawrócenie #wiara #AWPink #cytat #człowiek #natura #grzech #wola #wolawniewoli #DuchŚwięty #przemiana #serce #śmierć #życie #nadzieja #miłość #świat
W takich okolicznościach nie mogę nic innego, jak tylko dziękować Bogu za piękny świat, jaki nam dał do życia. ❤️ #bośnia #wakacje #słońce #ciepło #widok #widoczek #krajobraz #przyroda #natura #dolina #stworzenie #świat #piękno #bośniaihercegowina #Bóg #doskonałość
Niezły tekst pana Jerzego Marcola na Facebooku (profil publiczny, więc śmigajcie czytać😊). Tak się kończy bycie egoistą. Najpierw abortuje się niechciane dzieci, a potem zaczyna się problem braku rąk do pracy. Mało urodzeń = problem ze świadczeniami emerytalnymi, wyższe podatki, brak fachowców itp. Nie żyje się tylko dla siebie. Nie żyje się dla kariery/pieniędzy/zabawy. Żyje się dla innych, bo człowiek jest istotą spoleczną. Pan Jerzy w swoim tekście konkretnie przedstawił, co Bóg robi z tymi, którzy zapominają i lekceważą, kto jest ich Panem. Polecam Księgę Ezechiela 7 #artykuł #notatka #obserwacje #wpis #autor #aborcja #statystyki #badania #prolife #prochoice #czarnyprotest #ratujmykobiety #dziecko #dzieci #rodzina #praca #imigranci #Europa #świat #liczby #sumienie #Bóg #kara #nawrócenie #społeczeństwo #nadzieja #szansa #Biblia #chrześcijaństwo
#prolife #aborcja #ratujmykobiety #akcja #dziecko #wybór #dar #człowiek #ciąża #przeciwkoaborcji #równość #prawo #życie #prawodożycia