Kobieta z Biblią

Kobieta z Biblią Follow

Woman with the Bible #5solas #calvinist #reformed // Poland

http://kobietazbiblia.blogspot.com/

302 Followers  123 Follow

Share Share Share

Możesz z łatwością cytować biblijne wersety, wyrażać teologię reformowaną precyzyjnie jak brzytwa, posiadać 5000 książek i kilkanaście Biblii...i nadal być martwy w twoich grzechach bez Chrystusa. // Tak, sama biblijna wiedza na nic się nie przydaje, jeśli nie ma w nas Ducha Świętego. Jednak jeśli szczerze wierzysz w naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, to rośnie w Tobie pragnienie poznania Boga i Jego woli. A to wszystko możemy znaleźć na kartach Biblii. Bóg nam daje się poznać na tyle, na ile sam o tym zdecydował. // #Biblia #cytować #teologia #reformowanateologia #zbawienie #potępienie #DuchŚwięty #martwy #człowiek #grzechy #serce #kamienne #nienawrócony #mądrość #świat #wiara #nadzieja #miłość #poznanie #Bóg #Jezus #Chrystus #Pan #chrześcijaństwo #cytat #quote // source: Internet
W samo sedno! #poczucie #niewiedza #próżność #brak #braki #słabość #zepsucie #grzech #grzesznanatura #człowiek #ludzkość #marność #przypomnienie #Bóg #prawdziwe #światło #mądrość #moc #dobroć #doskonałość #Jezus #wiara #zbawienie #Biblia #chrześcijaństwo #cytat #JanKalwin #reformowani #reformowanibaptyści
"Twoim obowiązkiem jest wierzyć i głosić to, co mówi Biblia, a nie to, co chcesz, by mówiła." - R. C. Sproul #cytat #quote #RCSproul #Sproul #Biblia #Bible #wiara #faith #believe #wierzyć #głosić #preach #SłowoBoże #Godsword #chrześcijaństwo #christianity #Bóg #God #Jesus #Jezus #teologia #theology
"Ktoś będzie kontrolował Twój umysł. Czy to będzie reklamodawca? Czy to będzie publiczna szkoła? Czy to będą media? A może będzie to Bóg?" - A. W. Tozer #Bóg #God #Jezus #Jesus #chrześcijaństwo #christianity #życie #life #wybór #choice #wiara #faith #kontrola #control #decyzja #decision #umysł #mind #dusza #soul #propaganda #tylkoBóg #onlyGod #wybierzmądrze #choosewisely
Możesz być pewny swojego zbawienia. Tak, możesz być pewny dzięki Bogu.
 To On daje swojego Ducha i składa obietnicę odkupienia. To On przez swoją Łaskę ratuje człowieka przed wiecznym potępieniem. Człowiek przypieczętowany Duchem Świętym nie może odpaść. Nie może odejść, przestać wierzyć. Pewność zbawienia to nie "róbta co chceta", bo i tak Bóg cię zbawi. Nie, pewność zbawienia w Jezusie Chrystusie napędza człowieka do działania, uświęca, dyscyplinuje. Bóg kształtuje wierzącego według swojej woli, aby ten wydawał coraz lepsze owoce. #Bóg #Jezus #Chrystus #zbawienie #pewnośćzbawienia #cytat #HuldrychZwingli #chrześcijaństwo #wiara #życie #motywacja #dobro #czyny #uczynki #prawość #dobroć #uświęcenie #Biblia #SłowoBoże
Tylko Jezus jest naszym Pośrednikiem między Bogiem Ojcem a nami. Tylko w Jego imię możemy się modlić, gdyż tylko On ubiega się o nas przed obliczem Ojca. Nie święci, nie Maryja, tylko On - Syn Boży, Jezus Chrystus - nasz Zbawiciel, nasz Orędownik, nasz Mesjasz. #Bóg #Jezus #Chrystus #Mesjasz #zbawiciel #orędownik #modlitwa #orędownictwo #Biblia #chrześcijaństwo #cytat #JanKalwin #łaska #zbawienie #wiara #nadzieja #miłość #pośrednik #Bożygniew #Bożałaska #imięnadimionami
Dawaj przykład innym. 🙂 #Bóg #Jezus #Biblia #chrześcijaństwo #chrześcijanin #mądrość #mądry #rozumny #rozum #uczynki #czyny #zachowanie #łagodność #postępowanie #przykład
Nie pokładam nadziei w rzeczach doczesnych, gdyż to one mają mi służyć, a nie ja im. #Bóg #Jezus #Biblia #Chrześcijaństwo #ewangelia #bogactwo #życie #dusza #nadzieja #miłość
Panie, codziennie badaj moje serce! #Bóg #Jezus #chrześcijaństwo #Biblia #cytat #wiara #pobożność #religijność #fałsz #kościół #brakwiary #żywawiara #miłość
Amen! #Bóg #Jezus #Chrystus #chrześcijaństwo #Biblia #psalm #sprawiedliwość #wiara #niewiara #pobożność #bezbożność #nagroda #kara #zbawienie #potępienie #niebo #piekło
Tylko w Bogu nadzieja! #psalm #Bóg #Jezus #Biblia #chrześcijaństwo #wiara #nadzieja #miłość #zaufanie #ufność #odwaga #zbawienie