Landstinget i Värmland

Landstinget i Värmland Follow

Följ vardagen hos våra 7 500 medarbetare. Varje vecka får du lära känna en ny del av verksamheten.

http://www.liv.se/

7,492 Followers  36 Follow

Share Share Share

God morgon från Nashville!
Dag 4 på årets Obesityweek

Under förmiddagen lyssnar vi på Dr. Harvey Sugerman, som håller årets "Mason lecture". Mason var den första som utförde gastric bypass - redan för mer än 50 år sedan. Snacka om erfarenhet med en operation!

Harvey Sugerman har publicerat mer än 240 artiklar och skrivit 20 böcker.

Några take home message:

Don' t believe in what a pristigious professor tells you.

Be open to new ideas and concepts.

Don't jump into a new idea or procedure without adequate education.

Conduct clinical research and publish your resultats, both good and bad, so patients can benefit around the world.

Och kanske viktigast:
Any day you see the sun come upp, is a good day. 🌞

Ha det gôtt 🇺🇸🤠
God kväll från Nashville!
Dag 3 på Obesityweek 2018 har tagit slut. Det blev en lång dag för Torsby-gänget... Idag hade vi möjlighet att lyssna på Dr. Henry Buchwald, en institution inom obesitasvärlden. Överviktsoperationer är inte bara effektiva för viktnedgång, utan har utpräglade effekter på överviktrelaterade sjukdomar. Studier har mer och mer visat att en operation är den mest effektiva behandlingen mot diabetes typ 2 - egentligen den ända behandlingen som potentiellt kan bota diabetes. Det finns belägg för att även patienter med lägre BMI och diabetes bör erbjudas en operation.
Tradionellt låg vår fokus på diabetes, hypertoni, höga blodfetter och sömnapne i samband med obesitasoperationer. Nya studier visar dock att även nedsatt njurfunktion vid kronisk njursvikt kan förbättras, risk för utveckling av förmaksflimmer och hjärtsvikt kan minskas.

Sedan lärde vi oss en del om morbiditet och mortalitet. Dessvärre har vi i nuläget en morbiditetsfrekvens av 25% i vår grupp. Tre kirurger tar hand om en "president". Vi är väl medvetna om att bemanningssituationen är fortfarande ansträngd. Men vi skulle ändå uppskatta om några av våra duktiga sjuksköterskor eller undersköterskor kunde tänka sig ställa upp och hjälpa oss här på plats 😉. Ha det gôtt 🇺🇸🤠
God förmiddag från Nashville!
Dag 3 på Obesityweek 2018

Visste ni att det är helt enkelt roligt att forska? Forskning kan ha olika facetter och ändamål. Man måste inte alls driva stora omfattande studier, även små projekt där man analyserar sina egna resultat är givande. Forskning och kvalitetssäkring - två viktiga hörnpelare för patientsäkerhet. Och: Alla kan forska! Hör gärna med oss, i fall att ni är intresserade. 
Idag har Christof Ihle presenterat sitt projekt: En del av patienter som tidigare har genomgått överviktskirurgi uppfyller kriterierna för en bukplastik-operation. Under de senaste åren har vi opererat 150 patienter i Torsby. Undersökningen fokuserade på postoperativa komplikationer. 3% av patienterna utvecklade en infektion, 4% serom och 3% genomgick en re-operation inom 30 dagar. Med viss stolthet får vi konstatera att dessa siffror är belägg för väldigt hög kvalitet. 👍

Efter presentationen hade Christof möjlighet till diskussion med kollegor. Det rådde bredd enighet om att bukplastik-operationer måste vara en del i behandlingskonceptet. En helhetssyn på patienten är viktig.

Man får inte sticka under stol med att man måste förbereda sig mentalt inför en sådan presentation - klart att vi ställer upp för varandra 😉

Ha det gôtt 🇺🇸🤠
Ack Värmeland, du sköna..
God morgon från Nashville!
Dag 2 på Obesityweek 2018. 
Visste ni att det finns vetenskapligt belägg för att man borde äta frukost? Flera studier har visat att "breakfast skippers" har en tendens till att utveckla övervikt. Dessutom är risken högre för obesitas-relaterade följdsjukdomar.

I enlighet med vetenskapen har vi alltså börjat dagen med en amerikansk frukost 🍎☕🍳🥞. Det blir en liten observationsstudie med 4 deltagare... Inte bara vädret påminner om Värmland,  utan även musik och raggarbilar.

Ha det gôtt! 🤠🇺🇸
Denna vecka tar Kirurgkliniken i Torsby hand om landstingets instagramkonto.
Vi har tagit oss hela vägen till Nashville i USA för att delta på Obesityweek 2018.
På den konferensen diskuteras de senaste rönen inom behandling av övervikt. Vi siktar på att kunna ta hem ny kunskap till Värmland.
Men vi har även tagit med något till Nashville - tre presentationer från Torsby ska hållas under veckan. Ni får hålla tummarna!
Ha det gôtt! 🇺🇸🤠
Målet med veckan var att uppdatera er lite på vad sekretariatet håller på med om dagarna med en humoristisk twist. Vi insåg ganska fort att det inte är det enklaste att beskriva den politiska ärende- och beslutsprocessen på ett livfullt och kul sätt. Även om det är svårt att visa det roliga i vårt arbete i bild och text så trivs vi på sekretariatet och tycker att vi har världens bästa jobb!

Tack för oss och trevlig helg!

#landstingetivarmland #regionvarmland
Som avslutning på veckan vill jag uppmana dig som vårdnära personal att vaccinera dig. Främst för att undvika att smitta patienter, men även för att minska risken för att du själv ska bli sjuk. 
Tack till er som följt med under veckan och självklart vaccinerar jag mig. Trevlig helg! /Ingemar Hallén, smittskyddsläkare

#landstingetivarmland #regionvarmland
Idag informerade landstingsdirektör Anneli Snobl om den övergång från Landstinget i Värmland till Region Värmland som sker vid årsskiftet.

För sekretariatet innebär det bland annat att vi går från att administrera 4 nämnder till 8 nämnder, som nu förutom hälso- och sjukvård även innefattar regional utveckling, kultur och fritid och kollektivtrafik.
Vi är taggade! ☺️💪🏻 #regionvarmland #landstingetivarmland
Idag har primärvård- och psykiatriutskottet haft sammanträde, utskottet bereder ärenden som ska vidare till landstingsstyrelsen och eventuellt vidare till landstingsfullmäktige. Under beredningsstadiet sker dialog mellan politiker och tjänstemän. På bilden ser ni Börje Ehinger (områdeschef för öppenvården), vice ordförande Mats Sandström (S) och ordförande Marianne Utterdahl (Siv) 
På andra bilden diskuterar landstingsstyrelsens ordförande Fredrik Larsson (M) och sekretariatets enhetschef Johanna Orre ett ärende inför landstingsstyrelsen.
#landstingetivarmland
#regionvarmland
Tillhör du en riskgrupp som rekommenderas vaccinera sig mot influensa?

Du som fyllt 65 år tillhör en riskgrupp och rekommenderas vaccination. Övriga riskgrupper som rekommenderas att vaccinera sig är vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
• kronisk hjärtsjukdom
• kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
• andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation, (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
• kronisk lever- eller njursvikt
• diabetes mellitus
• tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Patienter som får sin behandling via en specialistmottagning ska kunna få sin vaccination där, likaså inneliggande patienter.

Även gravida räknas till riskgrupperna och kan få sitt vaccin efter graviditetsvecka 16. Om du är gravid och samtidigt tillhör en annan riskgrupp rekommenderas du vaccination även före graviditetsvecka 16. Du kan alltid prata med din barnmorska om du är osäker. Från och med andra trimestern kan du bli mer sjuk av en influensa än du skulle ha blivit om du inte var gravid. Därför är rekommendationen att du som är gravid vaccinerar dig innan influensasäsongen börjar. Vaccinet ger också barnet ett bra skydd under nyföddhetsperioden.

#landstingetivarmland #regionvarmland
Vid sekretariatet arbetar tre nämndsekreterare, två administrativa koordinatorer, en internationell sekreterare, en utredare och enhetschef. Här kommer en kort presentation av två av våra medarbetare.

Helena Agnemyr (utredare) tar fram underlag till politiska beslut som fattas av landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige. Detta kan vara att svara på remisser från regeringen, svara på revisionsrapporter eller utforma styrande dokument som är kopplade till de förtroendevalda. Ett annat exempel på uppdrag är att planera de förtroendevaldas medborgardialoger med värmlänningarna.

Ulla Höglund (internationell sekreterare) bevakar och analyserar politiska initiativ och frågor som är aktuella inom EU och i Europa och som är betydelsefulla för landstinget och regionen. Arbetet bedrivs framförallt genom medlemskapet i Assembly of European Regions, AER. Framtagna underlag och förslag hanteras av politikerna. Med hennes stöd driver politikerna de värmländska ståndpunkterna vidare i olika Europasammanhang.

#landstingetivarmland #regionvarmland #AER
Första landstingsfullmäktige hölls den 21 september 1863. Idag, 155 år senare utsågs Jane Larsson (C) till landstingets allra första kvinnliga ordförande!

På andra bilden ser ni tillsammans med Jane även Marian Gustavsson (S) nyvald första vice ordförande och Leif Sandberg (M) nyvald andre vice ordförande i fullmäktiges presidium. #landstingetivarmland #regionvarmland #landstingsfullmäktige