Landstinget i Värmland

Landstinget i Värmland Follow

Följ vardagen hos våra 7 400 medarbetare. Varje vecka får du lära känna en ny del av verksamheten.

http://www.liv.se/

6,174 Followers  34 Follow

Share Share Share

Den här veckan ska ni få hälsa på hos oss på Asyl-och flyktinghälsa! Vi är ett litet gäng som består av en administrativ enhet, asylsjuksköterskor samt beteendevetare. Ni kommer under veckan få träffa några av våra fantastiska medarbetare.
Dagens besök gick till våra beteendevetare, som här sitter i Skypemöte med verksamhetschef Ulrika Thufvesson.
I dagsläget utgår beteendevetarna från CTS (Centrum för traumatisk stress) lokaler i Klara, men åker till vårdcentralerna runtom i Värmland för att träffa sina patienter. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är stödsamtal med i första hand asylsökande, men de arbetar även förebyggande kring psykisk ohälsa bland asylsökande och nyanlända.
#landstingetivarmland #asylochflyktinghalsa #beteendevetare
Den här bilden har vår ssk Caroline Ludvigsson uppsatt i sitt rum. Varje gång jag ser den blir jag glad. ⭐️
Nu tackar vi för oss och för att ni har följt oss under veckan. Skickar med lite bok- och webbtips. Swipa åt vänster om ni är intresserade.

Ta hand om er, varma hälsningar Mari och all personal på Centrum för ätstörningar. #landstingetivarmland #ätstörning #unicorn #boktips
På CFÄ jobbar vi utåt med information och rådgivning till vårdgrannar så som vårdcentraler, skolhälsovården och allmänpsykiatrin. En del av informationen är förebyggande då man vet att unga personer är känsliga för kommentarer kring vikt och kost. När man hjälper ungdomar att få goda matvanor är det viktigt att fokus ligger på att få i sig det man behöver och att man ska bli mätt. Alla människor är olika och ingen kroppsform är bättre än någon annan.

Idag har vi bjudit in första linjen i länet och studenthälsan på Karlstad universitet på föreläsning, diskussion och erfarenhetsutbyte. #landstingetivarmland #ätstörning #föreläsning #förstalinjen #studenthälsan
Varje torsdag har vi lyxfika och lunchpromenad. Vi är hälsofrämjande arbetsplats och har förmånen att ha en friskvårdstimme varje vecka. #landstingetivarmland #ätstörning #friskvårdstimme #lyxfika
I familjedagvård är familjen och då främst föräldrarna en viktig resurs vars delaktighet är betydelsefull för att åstadkomma en varaktig förändring. Tidig upptäckt och tidig behandling är gynnsamt för prognosen. Behandlingen startar utifrån den situation där patient och familj befinner sig. Föräldrarna stärks i att stödja barnet/ungdomen i matsituationer och ångesthantering. Regelbundet ätande är grunden för tillfrisknade. Behandlingen kan också vara relationsorienterad med exempelvis fokus på kommunikation, roller, behov och konfliktlösning. 
Viktigt i all behandling är att stärka det positiva och att bygga på resurser och tillgångar. Familjedagvård varierar i intensitet utifrån behov. Vi erbjuder också individuell dagvård för ungdomar och vuxna som  t ex förberedelse inför gruppdagvård. 
Bilderna är från våra familjedagvårdslokaler och det är Sara Cohen Haramaty vår kurator som ni ser på bilden. Sara är barnansvarig på vår mottagning och tillsammans jobbar vi, enligt landstingets riktlinjer, för att uppmärksamma, belysa och tillgodose barns behov och rättigheter. #landstingetivarmland #ätstörning #familjebehandling #barnsrättigheter
Godmorgon! 
Vi erbjuder gruppdagvård (från 16 år och uppåt) som är 4 dagar per vecka. Samma grupp bestående av ca 5-8 patienter följs då åt under 6 veckor. Patienten kan utifrån behov delta flera perioder. Gruppdagvården innehåller b la samtalsgrupp, kroppskännedom, temagrupp, psykoedukation, matlagningsgrupp och helgplanering. Varje tillfälle innehåller alltid ätträning och matpedagogik samt vila/avslappning. Samtliga behandlare i vuxenteamet arbetar i gruppdagvården. Parallellt med gruppdagvården träffar också patienten sin enskilda behandlare för uppföljning och samtal. 
Bild 1,2. Normalportioner. 
Bild 3,4. Gruppdagvårdens fina lokaler.
Bild 4,5,6. Kroppskännedom och vila. 
Vi önskar er en trevlig alla hjärtans dag! ❤️ #landstingetivarmland #ätstörning #normalportion #behandling
Behandlingsupplägget är individuellt och varierar i intensitet utifrån behov. Vi erbjuder dagvård som är en mer intensiv behandlingsform. Den bedrivs i grupp eller i familj beroende på patientens ålder.

Vi erbjuder också möjlighet till individuellt stöd och samtalsbehandling med olika terapeutiska inriktningar inklusive kroppsinriktad behandling, bildterapi och gruppterapi. På bilden ser ni vårt bolltäckesrum där möjlighet till vila/avslappning ges. Det finns rogivande belysning och musik. Bolltäcke ger en lugnande effekt.  I morgon kommer vi att berätta mer om vår familje- och gruppdagvård. #landstingetivarmland #ätstörning #bolltäcke
Hej och godmorgon!  Vi erbjuder utbildning och erfarenhetsutbyte för patienter, anhöriga och närstående varje termin. Vi inleder varje tillfälle med att någon ur personalen föreläser om ett aktuellt ämne kopplat till ätstörningar därefter följer fika och erfarenhetsutbyte i smågrupper. Dessa tillfällen är mycket uppskattade av deltagarna, dels för att få mer kunskap om ätstörningar men också för att dela erfarenheter med andra i liknande situation.
Bild 1. Sjuksköterska Kerstin Högberg Jansson och Överläkare Ylva Ramfelt föreläser kring vad som händer i kroppen vid ätstörning samt samsjuklighet och läkemedel.
Bild 2. Sjuksköterska Anita Gustafsson, nyfrissad och alltid lika glad, i full gång med att förbereda fika som följer efter föreläsningen.
Bild 3. Kursprogram.
Bild 4 och 5 är från våra lokaler.
Ha en bra dag så länge!  #landstingetivarmland #ätstörning #anhörig #utbildning
Susanne Träff Karlsson är sjuksköterska och vidareutbildar sig till gruppterapeut på institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi i Oslo.
Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, skötare, kurator, psykologer, bildterapeut, fysioterapeut, dietist, vårdadministratör (och avdelningschef). Som komplement till sin grundutbildning har behandlarna olika vidareutbildningar såsom grundläggande psykoterapiutbildning, utbildning i ätstörning- bakgrund och behandling samt specialistutbildning i psykiatri. Under våren ska all personal genomgå familjeterapiutbildning. Vi arbetar tvärprofessionellt och är uppdelade i två team, barn/ungdom- och vuxenteamet.
Som avdelningschef är jag stolt över det engagemang som finns för patientgruppen och för att utveckla verksamheten och behandlingen.
Det går att bli helt frisk från ätstörningar. Tidig identifikation och behandling är en viktig faktor.  #landstingetivarmland #ätstörning #behandling #gruppterapi
God morgon! Den här veckan får ni följa oss på Centrum för ätstörningar (CFÄ). Vi finns i psykiatrihuset vid Centralsjukhuset i Karlstad. Vårt uppdrag är att utreda och behandla ätstörningar hos barn, unga och vuxna. Vårt upptagningsområde är hela Värmland. Till oss kommer man efter remiss från barn- och ungdomspsykiatrin eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Vi planerar att införa egenremiss för vuxna från 18 år och då blir det möjligt att själv söka till oss på 1177. 
Under veckan kommer vi att visa upp vår verksamhet och berätta lite om hur vi jobbar. 
Jag som kommer att ansvara för kontot under veckan heter Mari Nilsson och jag jobbar som avdelningschef. 
Varmt välkomna att följa oss under veckan!  #landstingetivarmland #ätstörning
Rösten i dataprogrammet zoomtext heter Alva. Tack för oss! Trevlig helg till er alla!
Om man har en grav synskada/blindhet hjälper inte alltid förstorande hjälpmedel. Det vi kan hjälpa till med är t ex talande hjälpmedel, vita käppar och punktskrift. När man ansöker om ledarhund från SRF är vi behjälpliga. 
Syntolkning: Bild 1, braillemaskin som man använder för att skriva punktskrift och en lapp som visar punktalfabetet. Bild 2, punktdisplay som på bilden är kopplad till en dator. Bild 3, en del av vårt utbud av vita käppar mot en vägg. En markeringskäpp, en stödköp och två olika typer av teknikkäppar. Bild 4, modell visar korrekt handfattning av markeringskäpp. Bild 5, modell tillsammans med sin ledarhund. En ledarhund som har sele arbetar och får inte distraheras genom klappar och tilltal förrän selen tagits av.
Filmen visar hur en ledfyr fungerar. Ledfyr används för lokalisering t ex till ytterdörr/brevlåda.
Alla personer på bilderna har godkänt publicering på Instagram.