Livet i havet

Livet i havet Follow

En digital fälthandbok och app om Östersjöns unika salt- och sötvattenarter. Här beskrivs veckans #östersjöart

http://havet.nu/livet

293 Followers  113 Follow

Share Share Share

Veckans #östersjöart är en stilig sådan, nämligen den eleganta tångräkan. Den eleganta tångräkan är snarlik den vanliga tångräkan och har ett liknande levnadsätt men har oftast skarpare färger och är mer tydligt randig. Man kan även skilja arterna åt på hornet mellan ögonen (rostrum). Den eleganta tångräkan har ökat markant i Östersjön det senaste decenniet. Det kan bero på inflyttning från Nordostatlanten, men vissa undersökningar tyder på att det snarare kan bero på att räkor från Kaspiska havet oavsiktigt transporterats till Östersjön av människan. Läs mer på havet.nu/livet/elegant-tangraka
Veckans #östersjöart är en brunalg som är vanlig på svenska västkusten, i Öresund och i södra Egentliga Östersjön, nämligen sågtången. Sågtången är brun och har en platt gaffelgrenad bål med en tydlig mittnerv. En sågtångsruska är antingen en han- eller honindivid med platta sågtandade förökningstoppar. Sågtången har aldrig riktiga flytblåsor men frostskadade grenar kan spricka sönder så att långsmala blåsor bildas. Den växer på klippor och stenar från lågvattennivån ner till ca 10 meters djup. Läs mer på havet.nu/livet/sagtang
EU:s fiskeministrar har den här veckan beslutat om nästa års fiskekvoter och veckans #ostersjoart är förstås den omdiskuterade torsken, Gadus morhua. Torsken är en av våra mest populära matfiskar, men bestånden har blivit hårt drabbade av överfiske. Torsken leker vanligen på ett djup ned till 100 meter, och äggen svävar fritt i vattenmassan. I Östersjön begränsas torskreproduktion av salt- och syrehalten i vattnet. Ynglen lever i det fria vattnet tills de blir 4–6 cm, därefter lever de nära botten resten av livet. De små ynglen äter djurplankton, men ganska snart går de över till kräftdjur, snäckor och musslor. När torsken blivit stor är fisk den viktigaste födan. I Östersjön står mest sill och skarpsill på torskens meny. Läs mer på www.havet.nu/livet/torsk
Veckans art är havskrusbär, Pleurobrachia pileus. Namnet till trots är havskrusbäret ingen växt utan ett djur, nämligen en sorts kammanet. Kammaneter är inte nära släkt med maneter, och bränns inte. De har mängder med cilier, korta hår, som används för förflyttning och för att föra vatten och föda mot munnen. Kammaneten filtrerar vatten för att få i sig sin föda, som mestadels består av djurplankton. Läs mer på havet.nu/livet/havskrusbär
En ful fisk? Eller ganska gullig? Veckans art är skäggsimpan, Agonus cataphractus. Den saknar fjäll och är istället helt täckt av benplåtar. Skäggsimpan är en bottenlevande art, som livnär sig på maskar och kräftdjur. Leken sker på våren, då honan lägger sina ägg på botten. Läs mer på havet.nu/livet/skaggsimpa
Så roligt att det finns intresse för allt spännande som lever och frodas i Östersjön! Idag pratade vi med @p4stockholm om hur Livet i havet samlar info om de vanligaste arterna, att appen funkar offline samt att den faktiskt är gjord mha världens främsta experter på just dessa extra anpassningsbara djur och växter 🐚🐟🌱
Nu ni! Nu händer det grejer. Inte bara under VM och i Almedalen... Vår app har äntligen lanserats! Hundratals Östersjöarter finns nu tillgängliga DIREKT I MOBILEN. Appen funkar ju även utan täckning så du kan lugnt leta fiskar, alger och snäckor från de allra mest avlägsna kobbar i sommar 🌊👩‍🔬 Ladda ner den GRATIS där du brukar hitta appar, sök på Livet i havet. Och återkom gärna i ett direktmeddelande om vad du tycker 🙏🏻 Med det passar vi i redaktionen på att önska GLAD SOMMAR 🏖 Veckans #östersjöart återkommer i slutet av sommaren 🦀🐚🐟🌱
Cyanobakterier, eller blågrönalger som de också kallas, blommar ofta på sommaren i Östersjön. 
När veckans #östersjöart katthårsalgen, Nodularia, blommar bildar den långa kedjor av celler som ser ut som rabarbersoppa. De kan göra det otrevligt att bada men är inte farliga i sig så länge man inte dricker av havsvattnet. Läs mer på havet.nu/livet/kattharsalg

För aktuell information om hur, vad och var det blommar i sommar kan man bland annat läsa på Informationscentralerna för Egentliga Östersjön och Bottniska viken som finns på Facebook eller gå in på @smhi.se sida smhi.se/vadret/hav-och-kust/algsituationen
Veckans #östersjöart är sill, Clupea harengus. Den förekommer i många olika former i våra svenska vatten. Östersjösillen kallas strömming norr om Ölands sydspets. Läs mer om varför på havet.nu/livet/sill
Veckans #östersjöart blåmusslan, Mytilus edulis, är mycket vanlig på klipp- och stenbottnar i Östersjön. På svenska västkusten kan de bli upp till 10 cm, men i Östersjön mäter den aldrig mer än tre cm på grund av den låga salthalten. Blåmusslan är favoritföda för ejder och flundra. Läs mer på havet.nu/livet/blamussla
Den vitfingrade brackvattenkrabban är en relativt ny gäst i Östersjön. Nu visar en ny studie från Estlands kust att den invasiva arten kan innebära ett starkt hot mot Östersjöns ekosystem. Läs mer på havet.nu
Det finns ett litet rovdjur som ligger nergrävd i Östersjöns djupa bottnar. Veckans #östersjöart korvmasken, Halicryptus spinulosus, hör egentligen hemma i Norra Ishavet men kom in i Östersjön under den senaste istiden. Djurets främre del, munnen, kan dras in i den korvformade kroppen. Läs mer på havet.nu/livet/korvmask