Länsstyrelsen Kalmar län

Länsstyrelsen Kalmar län Follow

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län.

http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/

308 Followers  15 Follow

Share Share Share

Vi har bara en planet eller hur var det?
Vi svenskar använder så mycket av jordens resurser att om alla levde som vi gör, skulle det krävas 4,2 planeter för att tillgodose allas behov.

Imorgon lördag kl. 20.30 är det Earth Hour - världens största miljömanifestation. Årets tema är One Planet Life - ett hållbart liv på vår enda planet. Var en del av Earth hour du med och släck din belysning imorgon kl. 20.30.

Trevlig Earth hour!

#earthhour #oneplanetlife
Ta del av fler fakta och tips på www.klimatklokatips.se!

#klimatklokatips, #naturen #klimatanpassning #klimatfakta #kalmar
En översvämning kan leda till stor askador och därför är det viktigt att du gör nåt snabbt när olyckan är framme.

Ösa, torka och pumpa är åtgärder du kan sätta igång snabbt och som gör stor nytta. Blir läget alltför besvärligt, ring Räddningstjänsten. Se till så att golvbrunnar, ventiler och andra öppningar är täta.

Ta del av fler bra saker på www.klimatklokatips.se!

#klimatklokatips, #naturen #klimatanpassning #klimatfakta #kalmar
Ta del av fler fakta och tips på www.klimatklokatips.se!

#klimatklokatips, #naturen #klimatanpassning #klimatfakta #kalmar
Fram till 2100-talet förväntar vi oss att mängden regn och snö kommer att öka med ungefär 15-20 procent.

I vårt län kommer idag den största delen regn och/eller snö i de sydvästliga (Kalmar och Öland) och nordligaste delarna (Västervik och Vimmerby). Din husfasad och din husgrund är känsliga för översvämningar i hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar. Om du regelbundet rensar bort löv och grenar förebygger du för de skador som ihållande regn kan orsaka.  Trasiga takpannor eller plåtar kan också göra att regnvatten tar sig in i huset. Byt ut dem så snart du kan!

Ta del av fler bra saker på www.klimatklokatips.se!

#klimatklokatips, #naturen #klimatanpassning #klimatfakta #kalmar
Ta del av fler fakta och tips på www.klimatklokatips.se!

#klimatklokatips, #naturen #klimatanpassning #klimatfakta #kalmar
Risken för översvämning börjar redan vid ganska små mängder regn eller snö, ungefär 10 mm/dygn.

I framtiden tror man att det kommer att bli fler dagar med mer regn eller snö. Redan vid sekelskiftet kan dessa ha blivit 30 till 50% fler.

Att installera en backventil är ofta en billig och enkel åtgärd för att minska risken för översvämning i din bostad. Backventil släpper bara fram vatten i en riktning och monteras i avlopps- eller dräneringsrör.

Ta del av fler bra saker på www.klimatklokatips.se!

#klimatklokatips, #naturen #klimatanpassning #klimatfakta #kalmar
Ta del av fler fakta och tips på www.klimatklokatips.se!

#klimatklokatips, #naturen #klimatanpassning #klimatfakta #kalmar
Snösmältningen är här! I år är den dessutom extra stor och risken för översvämmningar ökar... En annan orsak till översvämmningar är skyfall.

Visste du att de extrema och korta skyfallen, där man mäter nederbörden under en timme, förväntas bli fler fram till sekelskiftet? Jo, till och med ca 15-30 procent fler.

Vid skyfall ökar risken för översvämning i din källare. Genom att placera minnessaker och värdefulla föremål högt upp på en hylla, eller flytta dem till ett vindsförråd, minskar du risken för att de ska skadas av regnet.

Ta del av fler bra saker på www.klimatklokatips.se!

#klimatklokatips #naturen #klimatanpassning #klimatfakta #kalmar
Vår personalchef gör sig redo för mingel på residenset. Igår släppte vi länets nya jämställdhetsstrategi med tillhörande webbplats. För vi är inte jämställda i länet än. Men vi ska bli! #jämställdhet #internationellakvinnodagen #ettjämställtkalmarlän #gendereq
Att det finns byggnadsminnen runt Stortorget i Kalmar vet nog många, men visste du att även själva torget är byggnadsminne? Det ägs och förvaltas av kommunen. Länsstyrelsen är myndigheten som ser till att  det vårdas  på så sätt som  skyddsbestämmelserna anger.
Vill du veta mer om länets byggnadsminnen så hittar du dem här;
http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/byggnadsminnen/Pages/default.aspx
#byggnadsminnen
#stortorget
#kulturarv
#kalmar
I sista luckan kan du hitta
en man med hektiskt schema
framför vacker gran han sitta
i slips med juligt tema
En ny hövding har vi fått
som för jobbet ger sig hän
Ett halvår har nu gått
sen han kom till Kalmar län
”Det är mycket här som händer
det är spännande och kul
Hoppas ni gillat vår kalender
och har en riktigt härlig jul!” Se landshövdingens julhälsning (och vår julkalender i sin helhet) på vår facebook-sida. GOD JUL!