Länsstyrelsen Kalmar län

Länsstyrelsen Kalmar län Follow

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län.

http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/

230 Followers  10 Follow

Share Share Share

Idag hålls en kursdag med temat "Foderodling för en lönsam mjölkproduktion" hos Anders och Kristina Gratte i Arby. Fokus är foderbehov,  foderodling på den egna gården och gårdsammarbete. Dagen arrangeras av Länsstyrelsen via Landsbygdsprogrammet, Ekologiska Lantbrukarna Sydost, BERAS och Agri-kultur i Småland. Medverkar gör Niels Andresen, Herman Leggedör och Hans von Essen.

AK Husdjur som drivs av Anders och Kristina Gratte. Omlägningen till ekologisk mjölkproduktion blev klar 2009. I dagsläget mjölkas 120-130 kor som hålls i en enda grupp. 
Med under dagen är även ett tiotal praktikanter från Vitryssland och Ukraina. På bilderna syns kalvar, Kristina Gratte och en ko som agerar amma åt tre kalvar. #gårdsbesök #ekologiskmjölk #ekologiskodling #eko #minlandsbygd #svenskmjölk #beras #akhusdjur #kalvar #landsbygdsprogrammet #levandelandsbygd
Stånds [Senecio jacobaea] är ett naturligt inslag i den svenska floran men hör inte till våra vanligaste växter. Eftersom den är giftig för betande djur är det viktigt att förhindra spridning till betesmarker. Mellan 50 och 200 g stånds per kilo kroppsvikt kan vara en dödlig dos för häst. 
Plantorna trivs bäst i näringsfattiga marker och hittas framför allt i betesmarker, vallar, banvallar och vägkanter. Det är en två- eller flerårig ört som blommar med gula korgblommor från juli till september. 
Alla gräsätande djur påverkas av stånds om de äter plantorna. Färska plantor har en besk smak vilket gör att djuren undviker dem, men då plantorna torkas som vid inblandning i hö försvinner den beska smaken och djuren äter växten. Plantor som brutits av eller är avslagna förlorar också smak, därför går det inte att betesputsa och låta växtresterna ligga kvar. Om du hittar stånds i till exempel ett parti hö eller ensilage så är hela partiet olämpligt som foder och ska förstöras.

När stånds upptäcks är det viktigt att ta bort plantorna direkt så att inte större bestånd etablerar sig. Se till att hela rotsystemet följer med upp eftersom glömda rotbitar kan bilda nya plantor. Uppdragna plantor ska brännas eller lämna till destruktion, på detta sätt förhindras frön att mogna och spridas vidare.

Eftersom det finns ämnen i plantan som kan göra att huden blir känslig för solljus är det bra att skydda huden med kläder och använda handskar. #stånds #minlandsbygd #giftigaväxter #seneciojacobaea
Länsstyrelsens expert Lars Ljungström är med som panelexpert i Almedalen. Intressant och viktigt uppdrag.
Idag och imorgon pågår Borgeby fältdagar, idag har några av oss från Länsstyrelsen (Utvecklingsenheten och Miljöenheten) varit på plats för att ta del av seminarier, demo-odlingar, nya försök och nya kontakter. Årets tema är "Smart tillage" med fokus på jordbearbetning och etablering utifrån förutsättningarna på varje enskild gård. 
Borgeby Fältdagar är lantbruksmässan i fält, som de själva säger "en jordnära fackmässa med tydlig inriktning på den professionella lantbrukaren". En årligen återkommande mötesplats för alla som har lantbruk som intresse och sysselsättning.

En klassisker på Borgeby är Gropen 2 meter ner under markytan där man får se bla rotutvecklingen, markstruktur och dränering. Årets fokus ligger på makroporer och hur man på bästa sätt får daggmaskar att trivas!

De färgglada ärtblommorna är gråärt, en sort som var vanligt förekommande häromkring för 50 år tillbaka i tiden, och det som ser ut som en svinmålla är faktiskt qinoa! Vi kan odla ärtor, bönor, linser och qinoa lokalt!

Sista bilden visar Henrik Jönsson från Kornheddinge där Sveriges största humleodling finns, Korngården. Om intresse finns kommer vi anordna studiebesök och en infodag med fokus på humleodling -håll utkik i vår kalender! (Det är lättöl i glasen) #borgebyfältdagar2017 #borgeby #greppanäringen #vigördetifält #korngården #humleodling #gråärt #qinoa #gropen
Håll utkik efter flyghavre! Flyghavre (Avena fatua) är ett ogräs som lätt sprider sig och orsakar stora skördeförluster. Den som brukar en fastighet är skyldig att bekämpa flyghavre genom handplockning eller kemisk bekämpning, plantorna ska brännas eller finfördelas. Det finns sedan länge en lagstiftning i Sverige "lag (1979:299) skydd om flyghavre". Se till att plocka plantorna innan de drösar, täck spannmålstransporter och var noga med att göra rent maskiner. Om det är problem med flyghavre på ett skifte kan ett alternativ vara att skörda spannmålen tidigt som helsäd och att minska andelen vårsådda grödor i växtföljden till förmån för större andel vall. 
Länsstyrelsen har tillsyn över att lagstiftningen följs, om bekämpning inte genomförts inom utsatt tid kan Länsstyrelsen besluta om åtgärd på brukarens bekostnad.

Oftast är flyghavreplantan högre och mer gänglig än annan spannmål och syns därför rätt så enkelt i fält. Varje småax har kraftiga borst och de nedre bladen är luddiga. Anledningen till att flyghavre måste bekämpas är att småaxen faller av då de mognar och djur kan inte tillgodogöra sig näringen. #flyghavre #vildhavre #avenafatua #växtodling
Just nu hålls Torslunda fältdag på Hushållningssällskapets försökstation på Öland. Vi på Länsstyrelsen är på plats via Greppa Näringen och medverkar på stationen för ogräs där vi pratar IPM. Övriga stationer är svamp i potatis & spannmål, bevattning, sortdemonstrationer, bönor och lök. Kom gärna förbi och prata med oss! På första bilden syns Cecilia Kilbride, nyanställd rådgivare inom Greppa Näringen samt ekologisk odling. #greppanäringen #torslunda #torslundafältdag #ipm #minlandsbygd #öland #försök #integreratväxtskydd
Idag hålls en ekodag på Voxtorpsgården söder om Kalmar. Dagen vänder sig till såväl ekologiska, KRAV-ansluta samt konventionella odlare. Syftet är att nätverka, utbyta idéer och ta del av ny teknik.

På Voxtorpsgården bedrivs det ekologisk och Krav-certifierad grisproduktion med 28 suggor och tillhörande växtodling med vall, raps, korn, foderärtor, vete, råg, bruna bönor och solrosor. Till lunch serverades gårdens egna "Voxwurst"! Medverkar under dagen gör Hermann Leggedör, Agri-kultur och Per Modig, HIR Skåne. Per odlar förutom morötter och lök även olika färgade bönor (soldatböna på bilden!) samt qinoa.

Fokus ligger på odlingsidéer, odlingsmöjligheter och ogrässtrategier. Förutom fältvandring blir det visning och provkörning av ny 
odlingsteknik, bland annat System Cameleon, radrensare, ogräsharv och tistelskärare.

Dagen anordnas och finansieras av Länsstyrelsen i Kalmar via Landsbygdsprogrammet, Ekologiska 
Lantbrukarna och Agri-kultur. #fältvandring #ekologiskodling #krav #kravgris #ekologiskgris #minlandsbygd #enbonde #levandelandsbyg #greppanäringen #voxtorpsgården #grissafari #systemcameleon
På gårdagens träff med fokus på biologisk mångfald och naturliga pollinatörer på slätten medverkade bland annat Petter Halldén, HS Konsult. Vi fick lära oss om olika humlor och vad vi kan göra för att skapa gynnsamma förhållanden för dem i slättlandskapet. Det är inte bristen på boplatser som är begränsande, utan snarare brist på nektar och pollen under en sammanhängande längre tidsperiod. Lämpliga arter för blommande "obrukade fältkanter", en av de åtgärder man kan välja för att uppfylla förgröningsstödet i EU-ansökan, kan vara kummin, cikoria, vitklöver och blodklöver. På slätten krävs att man lägger minst 5% av sin areal som ekologisk fokusareal (EFA) för att uppfylla förgröningsstödet i sin SAM-ansökan. Träffen hölls på Karlsborg där det finns rödklöverfröodling. Den lila honungsörten har just börjat blomma och det var full aktivitet av både humlor, tam- och vildbin! #greppanäringen #fältvandring #biologiskmångfald #mångfaldpåslätten #efa #sam #humlorochbin #rödklöver #honungsört #honungsfacelia
Idag är det fältvandringar hela dagen med fokus på årets ogräs- och växtskyddsförsök. De försök vi besökt under dagen är åkerven och örtogräs i höstvete, örtogräs i vårkorn och strategier mot svartprickssjuka. Under den här dagen kommer alla firmor och företag som lagt ut försöken, det finns möjlighet att diskutera olika strategier och att ställa frågor. Vi hittade en del bladlöss, men även många nyckelpigor. Nyckelpigan är en naturlig fiende mot bladlusen, därför är det viktigt att välja rätt tillfälle och rätt åtgärd för att inte skada nyttoinsekterna = IPM, Integrerat växtskydd! Kvällen fortsätter med fältvandring i frö- och oljeväxter söder om Kalmar. #fältvandring ipm #greppanäringen #minlandsbygd
Nu är det fantastiskt vackert ute i markerna! Det blommar i vad som kan tyckas vara ett överflöd!

Ibland är frestelsen stor att ta med sig blomsterprakten hem. Men den gamla sanningen att blommor är vackrast där de står gäller!

Att gräva upp blommor med rötterna är bara ok om du frågat markägaren och dessutom har koll på vilken art det är. Vissa blommor är fridlysta och får varken plockas eller grävas upp. Det gäller t ex alla våra vilda orkidéer. Dessa blommor klarar sig inte i andra livsmiljöer än de där de står - alltså dör de i en villaträdgård!

Ett exempel är Kärrknipproten som Helena Lager har fotat. Den är ömtålig och kräver särskilda förutsättningar för att överleva.

Njut av allt det vackra på plats - doret är bäst för alla!

#fridlyst #uteinaturen #orkidé #kärrknipprot #vårdanaturen #natur #nature #orcid #extinct #semeninteröra
I måndags hölls en ekoträff med fokus på utfodring av ekologiska idisslare hos AK Husdjur i Arby och en av deras samarbetspartner Voxtorpsgården. Förutom vall fick vi se majs, åkerbönor och solrosor. Per-Anders Andersson, vallspecialist från Lantmännen och Hermann Leggedör från Agri-kultur i Småland medverkade. 
På första bilden syns Anders Gratte från AK Husdjur iklädd en klassisk bonde-keps! Efter vall och åkerbönor i Arby fortsatte vi till Voxtorpsgården där man har ekologiska grisar, dessvärre var det bara hönsen som höll oss sällskap under lunchen som fastnade på bild!

Den 13 juni anordnas en fältdag på Voxtorpsgården som delvis finansieras av Landsbygdsprogrammet tillsammans med Agri-kultur i Småland och Ekologiska lantbrukarna. Dagen riktar sig till såväl ekologiska som konventionella odlare. Tanken är att utbyta erfarenheter och ta del av nya tekniker oavsett produktionsinriktning. Per Modig från HIR Skåne håller i fältvandringen och olika odlingssystem kommer att visas, bland annat System Cameleon. Cameleon är ett modulsystem för jordbearbetning; sådd, ogräshantering och myllning av växtnäring i både flytande och granulerad form. 
För mer information om fältdagen, besök vår kalender på Länsstyrelsens hemsida! #minlandsbygd #enbonde #ekologiskodling #greppanäringen #akhusdjur #voxtorpsgården #fältvandring #växtodling #systemcameleon #cameleon #hirskåne #ekologiskalantbrukarna #vallodling #svenskmjölk
Idag har det varit en inspirationsdag med tips som rör IPM-modulen inom Greppa Näringen. Vi har pratat resistensstrategier och nya ogräs, behovs- och platsanpassade växtskyddsåtgärder, tillväxtreglering och tekniska möjligheter att reducera växtskyddsmedel. 
IPM står för integrated pest management, integrerat växtskydd. (Förebygg, bevaka, behovsanpassa, följ upp) IPM innebär en hållbar användning av kemiska växtskyddsmedel och att på sikt göra oss mindre beroende av kemisk bekämpning. Genom att kombinera olika typer av åtgärder bekämpas ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter. 
Första bilden visar en av de ca 60 st väderstationer som finns runt om i landet och som levererar data som man sedan bygger prognosmodeller från.
Eftermiddagen har vi tillbringat i fält och tittat på effekten av olika betningsmetoder, radhackning, dosdemo samt en munstycks- och droplegsdemo. #ipm #greppanäringen #vretakloster