چوب، چاپ، لیزر، تابلوسازی

چوب، چاپ، لیزر، تابلوسازی Follow

مبین تک
❕ ملزومات و ماشین آلات صنایع چوب، چاپ، لیزر و تابلوسازی
📞 07136290023-5
📑 telegram: @MOBINmc
🌟🌟🌟🌟🌟
Site: 👇👇👇

http://MOBINmc.com/

753 Followers  1 Follow

Share Share Share

📑 عقد #قرارداد
اولین دستگاه #چاپ #بنر #کونیکا512آی 8 هد در جنوب کشور
#شیراز
.
📞فروش: 09120917688
📞سرویس: 09039632366
.
🔗کانال دستگاه بنر: https://goo.gl/ZFP7Qr
🌐 ChapKhane.net
📑 عقد #قرارداد دستگاه #پلاتر6رنگ
#شهرکرد
.
📞فروش: 09120917688
📞سرویس: 09039632366
.
🔗کانال دستگاه بنر: https://goo.gl/ZFP7Qr
🌐 ChapKhane.net
📑 عقد #قرارداد دستگاه #چاپ #بنر #کونیکا512
#هرمزگان
.
📞فروش: 09120917688
📞سرویس: 09039632366
.
🔗کانال دستگاه بنر: https://goo.gl/ZFP7Qr
🌐 ChapKhane.net
📑 عقد #قرارداد دستگاه #pvc
آقای مومنی
.
📞فروش: 09120917688
📞سرویس: 09039632366
.
🔗 https://goo.gl/ZFP7Qr
🌐 ChapKhane.net
📑 عقد #قرارداد دستگاه #چاپ #بنر #کونیکا512
#خوزستان
.
📞فروش: 09120917688
📞سرویس: 09039632366
.
🔗کانال دستگاه بنر: https://goo.gl/ZFP7Qr
🌐 ChapKhane.net
📑 عقد #قرارداد دستگاه چاپ #بنر #زار128
#کرمانشاه - آقای زارع
.
📞فروش: 09120917688
📞سرویس: 09039632366
.
🔗کانال دستگاه بنر: https://goo.gl/ZFP7Qr
🌐 ChapKhane.net
🔧 #سرویس دستگاه چاپ #بنر #زار128
آقای زارع 📞قطعات یدکی و سرویس: 09039632366 ✅کانال دستگاه بنر👇
https://goo.gl/ZFP7Qr
🔧 #نصب دستگاه #لیزر
آقای و خانم واحدیان
.
📞قطعات یدکی و سرویس: 09039632366
.
✅کانال دستگاه لیزر👇
https://goo.gl/ZFP7Qr
📑 عقد #قرارداد دستگاه #تابلوسازی
#فارس 📞فروش: 09120917688
📞سرویس: 09039632366 🔗کانال دستگاه بنر: https://goo.gl/ZFP7Qr
🌐 ChapKhane.net
🔧 #سرویس_فصلی دستگاه چاپ #بنر #کونیکا512
آقای توانا
.
📞قطعات یدکی و سرویس: 09039632366
.
✅کانال دستگاه بنر👇
https://goo.gl/ZFP7Qr
🔧 #سرویس دستگاه چاپ #بنر #کونیکا512
آقای گشمردی
.
📞قطعات یدکی و سرویس: 09039632366
.
✅کانال دستگاه بنر👇
https://goo.gl/ZFP7Qr