آموزشگاه نقاشی پنجره (رشت)

آموزشگاه نقاشی پنجره (رشت) Follow

معرفی نمونه تمرینات هنرجویان و مربیان آموزشگاه
آدرس: رشت .خیابان بیستون .روبروی موزه رشت
09112343881
01333223355
از وبسایت آموزشگاه دیدن فرمایید🙏🌹

http://panjarehart.com/

23,690 Followers  1,327 Follow

Share Share Share

آموزشگاه نقاشی پنجره 💐💐 @panjarehatelier 2
@panjarehatelier3
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier 2
@panjarehatelier3
آموزشگاه نقاشی پنجره ⚘⚘
@panjarehatelier 2
@panjarehatelier3
از تمرینات دوره ی رئالیسم تا فتورئالیسم 
تمرینی از : خانم‌ فائزه حسین پور
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier 2
@panjarehatelier3
معرفی هنرمندان معاصر 
نقاش معاصر : دادود امدادیان 
آموزشگاه نقاشی پنجره ⚘
آموزشگاه نقاشی پنجره 🌹

@panjarehatelier
@panjarehatelier2
آموزشگاه نقاشی پنجره 🌹🌹
@panjarehatelier 2
@panjarehatelier3
آموزشگاه نقاشی پنجره 🌹

@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی رنگ روغن 
آموزشگاه نقاشی پنجره🌹🌹
آموزشگاه نقاشی پنجره 🌹🌹
@panjarehatelier 2
@panjarehatelier3
معرفی هنرمندان معاصر 
اثر نقاش معاصر ؛ یعقوب امدادیان 
آموزشگاه نقاشی پنجره 🌹🌹
@panjarehatelier 2
@panjarehatelier3
آموزشگاه نقاشی پنجره 🌹🌹
@panjarehatelier 2
@panjarehatelier3