FlauweCult

FlauweCult Follow

Wij willen een podium bieden aan beoefenaars van kunstvormen in de breedste zin van het woord om zich te presenteren aan een groter publiek #theater

http://www.flauwecult.nl/

99 Followers  156 Follow

Share Share Share

Ja, jongens, de voorstelling #driemaalraak is voor vanavond dus gewoon HÉ-LE-MAAL UITVERKOCHT 😀😀👍👍#datwordtknallen #morgennogwelkaartenhoor #ende24eook
Goed opletten op 16,17 en 24 november in het Vrijdagtheater! Dan speelt Drie Maal Raak! #hetzithemindedetailsmensen #allesophetpodiumheefteenreden #waarstaatdekoe #wieheeftdehipstegympenaan #waarligtdedonaldduck #endiejurkwauwdatmeenjeniet #destijl #mondriaan #driemaalraak #vrijdagtheater #kunstinhettheater #kunstophetpodium #podiumkunsten #kunstencultuur #geniaal #epischgewoon
Ja jemig, dan zijn we zó enthousiast over onze voorstelling #driemaalraak dat we in al dit enthousiasme de naam van deze #sterspeler gewoon verkeerd spellen! Sietze is natuurlijk Sytze! #kopd'rnietbij #blunder #maarwehoudenwelvanhem #detopper #gelukkigwelgoedopdeflyer
Ja, en waar hebben deze twee nou precies zo'n lol om? Het antwoord is te zien op 16, 17 en 24 november in het VRIJDAG theater en op 10 november in de ASWA in Appingedam! #driemaalraak #dikkelol #vrijdagtheater #ASWA #FlauweCult #komtdatzien #watziterinvredesnaamonderdatverband?????
Als je regisseur zo naar een doorloop zit te kijken, dan weet je dat er mooie dingen op dat podium gebeuren! #driemaalraak #nogmaareenmaandje #10november #premiere #ASWA #Appingedam #16,17,24november #vrijdagtheater #groningen #spannend #zinin #julliekomentochook ?
Happy weekend people!
De repetities van Drie Maal Raak...zou onze regisseur Moyra het op haar sloffen aankunnen of het vuur uit de sloffen lopen? #mooiemaandagvraag #ditzijnechthaarsloffen #zevoeltzichthuisopdevloer #zehadookeenhuispakaanvanhellokitty #datmochtnietopdefoto #misschienvoordevolgendeinstafoto #damesenherenkomtallenkijkennaardriemaalraak #wantdaargaatdezepostover
Onze spelers repeteren zich een ongeluk tijdens het repetitieweekend voor Drie Maal Raak. Vrij letterlijk aan de hoeveelheid verband te zien... #driemaalraak #repetitieweekend #topspelers #twaalfambachtendertienongelukken #datwordteentopvoorstelling!
Ja, wij vergaderen dus tegenwoordig met een #baby. Dus? Er moet toch iemand notuleren... #jekanernietvroeggenoegmeebeginnen  #kunnenbestuursplekkengeërfdworden? #nieuwenotulist #lekkerzwitsalgeurtje #hoecuteisdit #heuswelserieusvergaderd #heuswel
FlauweCult struint rond op Noorderzon! En deze fantastische voorstelling gezien! Dank zootklakken Buning en Van der Wijk! 😉 #noorderzon2018 #noorderzon #bunkeren #cultuursnuiven #indecontainer #mooigespeeld #lastbutnotleasttostikamhaas
Bij 🎭 iovivat.info gaan de #repetities voor 'De Ploeg - Een ontdekkingstocht naar het bekende' 🎨 met veel oud-FlauweCulters gewoon door in de zomer ☀️ in het mooiste kerkje ⛪ van het #ommeland in #groningen
Toi toi toi daar, wij genieten nog even van de rust! 🍸
Zomerreces? #watisdat? De spelers van #driemaalraak hebben misschien een zomerstop, maar het #FlauweCult bestuur werkt gewoon keihard door aan het projectvoorstel voor onze volgende productie! Sterker nog, we brengen hem gewoon even hoogstpersoonlijk langs bij de #kunstraadgroningen om een #subsidie aan te vragen!