Unit Perhubungan Awam

Unit Perhubungan Awam Follow

Pasukan Polis Diraja Brunei.
‘Bersama Menghadapi Cabaran’
-
Jika ada sebarang maklumat, sila Direct Message ke pihak kami melalui ig @upa.ppdb

http://www.police.gov.bn/

15,897 Followers  0 Follow

Share Share Share

BERAKAS, Selasa 16 Julai - Pada 15 Julai 2019, Pasukan Polis Diraja Brunei melalui Balai Polis Berakas telah berhasil menangkap tiga orang suspek lelaki warganegara tempatan kerana dipercayai terlibat dalam kes curi di dalam rumah kediaman di kawasan Kg Manggis Dua, Berakas iaitu kehilangan dua peti keselamatan yang berisi barangan kemas.

Untuk maklumat lanjut sila layari 
www.police.gov.bn

#upappdb #ppdb_bn
Sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-73 Tahun.

#upappdb #ppdb_bn #HM73
Seluruh warga Pasukan Polis Diraja Brunei ingin mengucapkan Syabas dan Tahniah.

#upappdb #ppdb_bn
TUTONG, Isnin 15 Julai – Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB) melalui Balai Polis Tutong telah berjaya menahan 2 orang suspek lelaki yang dipercayai terlibat dalam kes curi barang elektrik Hydraulic Transformer kepunyaan Jabatan Perkhidmatan Elektrik yang dilaporkan pada 14 Julai lalu berlaku di Stesen Elektrik Sub Store, Pasir Putih, Tanjong Maya, Tutong.

Untuk maklumat lanjut sila layari 
www.police.gov.bn

#upappdb #ppdb_bn
Daulat Kebawah Duli Tuan Patik

Selamat Hari Keputeraan Ke - 73 tahun.

#upappdb #ppdb_bn
Langkah-langkah keselamatan ketika hendak meninggalkan rumah kediaman.

#upappdb #ppdb_bn
SUNGAI LIANG, Jumaat 12 Julai - Seramai 61 orang pegawai dan anggota Penguatkuasa Undang-Undang telah terlibat dalam Operasi Cegah 2/2019 di kawasan Sungai Liang dan Labi semalam yang dikendalikan hasil daripada koliberasi Balai Polis Sungai Liang dan Balai Polis Labi, Daerah Polis Belait Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB). Untuk maklumat lanjut sila layari 
www.police.gov.bn

#upappdb #ppdb_bn
Ucapan tahniah atas perlantikan Pg Dato Paduka Haji Mohd Jefri bin Pg Hj Abd Hamid, Timbalan Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei.

#upappdb #ppdb_bn
BRUNEI MUARA, Khamis 11 Julai - Operasi Sepadu sekatan jalanraya telah dikendalikan semalam yang telah mensasarkan sejumlah lokasi dan tempat di ke tiga- tiga Daerah di negara ini semalam.

Untuk maklumat lanjut sila layari 
www.police.gov.bn

#upappdb #ppdb_bn
GADONG, Jumaat 12 Julai – Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB) bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-73 Tahun, pihak Polis ingin mengingatkan kepada orang ramai untuk sentiasa berwaspada serta mengambil langkah berjaga-jaga ke atas diri, keluarga dan harta benda mereka di sepanjang musim perayaan ini.

Untuk maklumat lanjut sila layari 
www.police.gov.bn

#upappdb #ppdb_bn
SERIA, Rabu 10 Julai - Satu Operasi Sepadu Penguatkuasa undang-undang telah diadakan semalam yang terdiri dari keanggotaan Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB) khususnya Daerah Polis Belait, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja (JKED), Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan (JIPK), Biro Kawalan Narkotik (BKN), Bahagian Penguatkuasa Ugama (BPU) dan ahli-ahli Pengawasan Kejiranan (PK). Untuk maklumat lanjut sila layari 
www.police.gov.bn

#upappdb #ppdb_bn
GADONG, Khamis 11 Julai - Pada 10 Julai 2019, hasil koliberasi daripada keanggotaan Balai Polis Bangar dan Balai Polis Berakas, Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB) telah berjaya menangkap 3 orang suspek lelaki warganegara tempatan yang berumur dalam lingkungan 19 ke 39 tahun berhubung kes yang telah dilaporkan di Balai Polis Bangar pada 9 Julai 2019.

Untuk maklumat lanjut sila layari 
www.police.gov.bn

#upappdb #ppdb_bn